آموزش خواص سیستم¬ها از روی پاسخ ضربه


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه، تشخیص خواص سیستم­های LTI مانند حافظه دار بودن، علی و پایداری با استفاده پاسخ ضربه آموزش داده شده و تستهای کنکوری شامل این مبحث، حل شده است.