آموزش محاسبه پاسخ ضربه از روی ورودی و خروجی خاص


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه تیپ سوالاتی که ورودی و خروجی خاصی برای سیستم داده می­شود و پاسخ ضربه خواسته می­شود، مورد بررسی قرار گرفته و نکات کنکوری برای حل این نوع سوالات آموزش داده شده است. همچنین برای حالتی که مقدار ماکزیمم حاصل کانولوشن یا پاسخ سیستم LTI خواسته می­شود راه حل کنکوری آموزش داده شده است.