آموزش خاصیت خطی و تغییر ناپذیر با زمان بودن سیستم - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه خاصیت خطی بودن و تغییرناپذیر بودن با زمان تدریس شده است. با توجه به اهمیت این مبحث و پرتکراری سوالات این بخش، علاوه بر تدریس روش تشریحی، روش تستی بسیار سریعی ارائه شده است که دانشجو بتواند با استفاده از این روش، با سرعت بالا به سوالات پاسخ دهد.