آموزش محاسبه دوره تناوب سیگنال پیوسته و گسسته در کنکور ارشد و دکتری - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

 در این جلسه نحوه محاسبه دوره تناوب سیگنالهای زمان پیوسته و گسسته با استفاده از نکات کنکوری آموزش داده شده است و برای افزایش مهارت تست زنی در کنکور ارشد و دکتری مثالهای مرتبط با سوالات کنکور حل شده است. با توجه به اهمیت محاسبه دوره تناوب سیگنالهای مختلف در فصل های آینده درس سیگنال یادگیری این بخش از درس بسیار مهم می باشد که انتظار می رود دانشجویان با حل مثالهای حل شده در این فیلم به تسلط کافی در محاسبه دوره تناوب سیگنالهای مختلف دست یابند.