مشاوره رایگان

آموزش محاسبه دوره تناوب سیگنال پیوسته و گسسته در کنکور ارشد و دکتری

 در این جلسه نحوه محاسبه دوره تناوب سیگنالهای زمان پیوسته و گسسته با استفاده از نکات کنکوری آموزش داده شده است و برای افزایش مهارت تست زنی در کنکور ارشد و دکتری مثالهای مرتبط با سوالات کنکور حل شده است. با توجه به اهمیت محاسبه دوره تناوب سیگنالهای مختلف در فصل های آینده درس سیگنال یادگیری این بخش از درس بسیار مهم می باشد که انتظار می رود دانشجویان با حل مثالهای حل شده در این فیلم به تسلط کافی در محاسبه دوره تناوب سیگنالهای مختلف دست یابند.بخش شماره 1 : فیلم آموزشی سیگنال و سیستم

1
فیلم جلسه اول نمایش رایگان
2
فیلم جلسه دوم نمایش رایگان
3
فیلم جلسه سوم نمایش رایگان
4
فیلم جلسه چهارم نمایش رایگان
10
معرفی سیستم نمایش رایگان
17
آزمون فصل اول نمایش رایگان

فصل دوم درس سیگنال محاسبه پاسخ سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان از روی پاسخ ضربه می باشد. معمولاً از این فصل حداقل یک سوال در کنکور به صورت مستقیم مطرح می شود، اما درک مطالب این فصل، پایه و اساس کل مباحث سیگنال می باشد، چرا که در درس سیگنال، با سیستم های LTI کار می کنیم و لذا یادگیری این فصل، تاثیر مهمی در یادگیری فصلهای آینده خواهد داشت.

در این فصل مبحث بسیار مهم و کلیدی سری فوریه به صورت مفهومی با استفاده از نکات تستی تدریس شده است. با توجه به اینکه اکثر دانشجویان هدف سری فوریه و کاربرد آن را به خوبی فرانمیگیرند، جلسات ابتدایی فصل برای استفاده عموم دانشجویان رایگان قرار گرفته است.

در انتهای هر فصل برای سنجش وضعیت دانشجو و ارائه راهکارهایی برای برطرف نمودن ضعف ها و مشکلات دانشجویان، آزمونی طرح می شود تا با پاسخ به سوالات آزمون، علاوه بر خودارزیابی، ضعف ها و مشکلات خود را نیز شناسایی کنید و به کمک اساتید لایوآموز در مسیر صحیح موفقیت قرار بگیرید.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.