فیلم جلسه سوم - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه عملیات ریاضی روی آرگومان سیگنال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و حالتهای مختلف شیفت زمانی و مقیاس دهی زمانی تدریس شده است. در کنکور ارشد از این مبحث معمولا سوال مستقیم طرح نمی شود اما در بسیاری از سوالات به صورت غیرمستقیم این مبحث مطرح می شود، لذا در این جلسه مثالهای تالیفی با الهام از سوالات کنکور ارشد طرح و حل شده است تا دانشجویان به مهارت کافی در شیفت زمانی و مقیاس دهی دست یابند. لازم به ذکر است که این مبحث یکی از پایه های اصلی سیگنال کنکور ارشد می باشد و باید تمام دانشجویان مطابق روشهای گفته شده کاملا مسلط به این مبحث باشند تا در حل سوالات کنکور ارشد و دکتری از چابکی لازم برخوردار باشند.