فیلم جلسه دوم - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه چند مثال ساده از تعریف سیگنال های مختلف ارائه شده و در ادامه عملیات ریاضی روی دامنه سیگنال تدریس شده است. لازم به ذکر است که از این مبحث در کنکور ارشد در درس سیگنال سوال مستقیم طرح نمی شود و به نوعی این مباحث مقدمه ورود به مباحث اصلی سیگنال کنکور ارشد می باشد، اما در این جلسه با هدف آشناسازی دانشجویان با فضای درس سیگنال مثالهای مختلف حل شده است. دانشجویانی که در درس سیگنال در دانشگاه مشکلی نداشته باشند، می توانند فیلم این جلسه را به صورت مرور مطالعه کنند، اما دانشجویانی که در درس سیگنال ضعف داشته اند و یا درس سیگنال را پاس نکرده اند و یا مدتها از فضای درس دور بوده اند، بهتر است فیلم این جلسه را با دقت زیاد مطالعه کنند تا آماده ورود به مباحث اصلی شوند.