فیلم جلسه اول - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مقدمات و نحوه برگزاری کلاسهای سیگنال کنکور ارشد برق 99 بیان شده است. با توجه به اینکه درس سیگنال نیازمند پیش نیاز ریاضیاتی می باشد، در این جلسه مباحث ریاضیاتی مورد نیاز سیگنال کنکور ارشد برق بیان شده است. همچنین برای اینکه دانشجو بتواند درس سیگنال را به خوبی درک کند، در این جلسه سعی شده است مفهوم سیگنال با استفاده از چند مثال ساده بیان شود. دانشجویانی که پیش زمینه ریاضی مناسبی ندارند، بهتر است این جلسه را با دقت و چندین بار مطالعه کنند تا در کنکور ارشد برق درس سیگنال با مشکل مواجه نشوند.

 

"جزوه دست نویس خلاصه درس سیگنال فصل اول"

https://dl.liveamooz.com/drdehghani/Signal99/Fasle_1/SignalChapter1Dehghani.pdf