درک مطلب 3 - جلسه سوم - آموزش استعداد تحصیلی دکتری


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه: