عنوان سوال: فازور_برق ۹۳

پاسخ به سوال
1397-11-26 16:48:20

استاد نمیشه یک جریان فرضی مانند i از سر منبع ولتاژ خارج میشه رو فرض کرد و توان متوسط منبع رو با جریان i حساب کرد و برای مقاونت ۱ اهمی هم بیایم مقسم جریان بزنیم بین دو شاخه موازی و جریان شاخه مقاومت ۱ اهمی رو حساب کنیم؟؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-01 20:43:54

اگه میشه حلش را بنویسید و همینجا ارسال کنید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.