عنوان سوال: جلسه 14 _فیلم جلسات ترم جاری_سوال دوم

پاسخ به سوال
1397-11-21 21:16:24

سوال دوم از دو روش حل شده.و به دو جواب متفاوت رسیدیم

پخش فایل صوتی
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-25 18:25:05

سلام لطفا صورت سوال بفرستید اینجا ببینیم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.