عنوان سوال: تمرینات و تکالیف هفتگی

پاسخ به سوال
1397-11-16 12:52:18

سلام دوستان از این هفته میخوام هر هفته تعدادی تمرین و تکلیف اینجا بذارم که روش بحث و گفتگو کنیم موافقید؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-04-30 00:28:01

بله حتما

پخش فایل صوتی
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.