عنوان سوال: تمرین

پاسخ به سوال
1397-11-19 13:36:34

سلام.استاد این سوال جوابش ln2 ینی گزینه 3 نمیشه؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-22 08:34:30

سلام استاد.این هم از جواب تمرین

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-20 09:46:23

سلام لطف میکنید حلتون هم خوش خط با خودکار ارسال کنید بل توضیحات کامل که بقیه دوستان هم استفاده کنند

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-20 09:31:51

سلام.استاد دوباره حل کردم همون جواب شما درست بود.دفعه های قبل که حل میکردم در نوشتن معادله خط بی دقتی کرده بودم.

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.
1397-11-19 18:47:44

سلام حلتون را میفرستید نگاه کنم ممکنه من اشتباه کردم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.