عنوان سوال: تحلیل 0+ تا 0-

پاسخ به سوال
1397-11-17 12:36:40

دلیل استفاده از لاپلاس در تحلیل 0- تا 0+؟ چرا در بازه زمانی t>0 تحلیل نشده است؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
مدار غیر مقاومتی و دیود
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-17 13:48:32
هادی توسلی

پاسخ استاد درس

این صحیح ترین پاسخ است

سلام وقت شما بخیر منظور ما این است که در بازه ۰ منفی تا ۰ مثبت به دلیل وجود کاست سلفی مدار پرش دار بوده و برای تحلیل آن می‌توان در حوزه زمان تحلیل پرش را انجام داد ولی روش دیگر این است که با لاپلاس تحلیل کنیم که این کار را در ادامه حل انجام دادیم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.