عنوان سوال: رفع اشکال

پاسخ به سوال
1397-11-25 22:02:29

سلام استاد میشه این سوال ک مربوط مدارات غیر خطی است حل کردم جوابش در جزوه نبود بررسی کنید ببنید درست هست یا خیر؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
سوال قسمت مدار غیر خطی
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-26 15:32:11

سلام به نظر درست حل کردید من بیشتر اون آخر که ساده کردید و روال کارتون را نگاه کردم صحیح بود ضرب و تقسیم ها را بازم چک کنید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.