مشاوره رایگان

عنوان سوال: اینده شغلی اموزشی و برنامه ریزی ومنابع مناسب

پاسخ به سوال
1398-05-04 22:37:49

داشتن معافیت پزشکی باعث میشه در اینده استخدامی کدوم شاخه های برق شانس کمتری داشته باشیم ؟ کدام شاخه ها در ایران شرایط استخدام واینده کاری بهتری داره؟ کدام گرایش از لحاظ تحصیلی گرفتن ارشد ودکتری راحت تره؟با در نظر گرفتن داشتن اینده و تخصص ومهارت مورد نیاز ... بهترین منابع و روش مطالعه دروس با توجه به سطح تحصیلی؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-05-13 08:30:43

سلام به طور کلی برای استخدام دولتی به مشکل میخورید ولی برای استخدام در شرکت های خصوصی اگه از نظر علمی و مهارتی توانمند باشید مشکلی نداره

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.