عنوان سوال: فرکانس طبیعی صفر

پاسخ به سوال
1397-12-10 17:57:11

سلام.استاد چرا فرکانس طبیعی صفر فقط در ولتاژ خازن و جریان سلف ظاهر میشه؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-20 10:31:25

این مورد را در داخل فیلم کامل توضیح دادم به خاطر طبیعت معادلات جریان سلف و ولتاژ خازن است معادلات مدار خطی فقط منجر به ایجاد فرکانس طبیعی صفر برای این دو نوع متغیر میشه یعنی معادله مشتق متغیر حالت

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.