عنوان سوال: فرکانس طبیعی تابع شبکه

پاسخ به سوال
1397-12-10 18:49:07

استاد این مثال شبیه جزوه شماست ولی چندین بار به روش شما حل کردم به نتیجه درست نرسیدم.من به ۴۱/۲۱ میرسم ولی حل مسئله زده ۵/۳

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-20 10:21:50

عکس سوالت را ارسال کن در همین پست

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.