عنوان سوال: صفر سمت راست

پاسخ به سوال
1397-12-15 13:25:48

سلام .وقت بخیر.استاد همونطور که قطب سمت راسست باعث ناپایداری میشه ؛ صفر سمته راست چه تاثیری بر روی تابع شبکه میزاره؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این سوال وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-20 10:20:49

سلام صفر سمت راست مشکل ناپایداری ایجاد نمیکند فقط ممکنه سرعت پاسخ را کم کند

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.