عنوان سوال: دو قطبی

پاسخ به سوال
1397-11-28 15:13:25

سوال ۱۴ ازمون استخدامی نیرو ۹۷ که در سایت گذاشین رو حل کردم با گذاشتن vt با جریان ۱ آمپر در طرف خروجی حل کردم که جواب اخر ۱۳/۲۰- بدست اومد که در گزینه ها نیست ،لطفا راهنمایی کنید اشکال حل چیه؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
سوال ۱۴ ازمون نیرو ۹۷
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-01 20:30:57

احتمالا طراح اشتباه کرده است

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.