عنوان سوال: دوقطبی ها

پاسخ به سوال
1397-11-28 15:07:10

آیا تقارن در پارامتر z یعنی z11=z22 است؟ یا شرط تقابل نیز z12=z21 باید رعایت شود؟ در سوال ۱۵ ازمون استخدامی وزارت نیرو ۹۷ که در سایت قرار دادین ماتریس امپدانس دو قطبی را که بدست میاریم بعد اگر درایه های قطر اصلی را برابر قرار بدیم مقدار آلفایی که بدست می آید با برابر قراردادن درایه های قطر فرعی تفاوت می کند و طراح هم هر دو مقدار آلفا را در گزینه ها قرار داده است ،حال باید کدومو انتخاب کنیم و راه حل این تست چیست؟ لطفا به عکس توجه کنین.

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
سوال ۱۵ ازمون نیرو ۹۷
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-19 07:32:52

سلام استاد توضیح دادن که اگر منبع وابسته باشد شرط بر قرار نمیشود پس تنها مقدار آلفا که میتواند صحیح باشد صفر است که منبع وابسته را خاموش کند. مشابه این سوال رو به عنوان تمرین دادن و همون موقع فقط توضیح دادن و گفتن خودتون حل کنید میرسید به اینکه آلفا صفر باشه. که من حل کردم و دیدم بله!

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.