عنوان سوال: مرتبه اول دکتری ۹۵

پاسخ به سوال
1397-11-22 15:54:02

سلام استاد خسته نباشین میشه حل این سوال قرار بدین

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-25 18:40:38

سلام چشم این سوال چون حل نشده این چند روز به ویدویی حلش میذارم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.