عنوان سوال: مرتبه اول

پاسخ به سوال
1397-11-19 10:22:18

سوال از ما نصف مقدار vخواسته،نه vc درسته؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
برق ۸۹
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-19 19:08:40

سلام بله متاسفانه من بی دقتی کردم

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.