مشاوره رایگان

عنوان سوال: تشدید در حالت فازوری

پاسخ به سوال
1397-12-18 20:44:22

سلام این سوال رو جایی حل کردید؟ میشه حلش رو داشته باشم؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-20 10:22:13

سلام در جزوه حدید حل شده است

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.