عنوان سوال: ترانس _ تست برق ۶۸

پاسخ به سوال
1397-12-05 08:07:51

سلام استاد توی این سوال وقتی که منبع جریان رو انتقال دادین ضرب در نسبت تعداد دور ۱/۲ و ۱/۵ کردین بنظرم باید ضرب در ۵و ۲ بصه چون جوابی ک بدست اوردین برای ولتاژ معادل ۱۰ هستش ک درست نیس باید طبق گزینه که انتخاب کردین ۱۰۰۰ بشه پس باید اون نسبت تعداد دورها ۵ و ۲ باشه.

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-12-17 15:20:58

سلام مگر نسبت تبدیل برای جریان عکس نیست؟ جایی که تعداد دور بیشتر هست ولتاژ بیشتره و جریان کمتر. احتمالا اون گزینه هم اندازه و هم فاز اشتباه که فقط از رو استاد کردن روی صورت سوال. جوابی که دست خط استاد هست درسته.

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.