مشاوره رایگان

عنوان سوال: تمرین کلاس بخش تفاضلی

پاسخ به سوال
1397-11-19 08:10:21

پاسخ سوال

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
پاسخ سوال
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1397-11-19 15:37:00

سلام اشتباه شما این است که گره در این ماسفت های پایینی را به اشتباه مثبت وی تی و منفی بیتی در نظر گرفته اید در صورتی که منبع تست شما بین این دو گره اعمال شده و نه نسبت به زمین

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.