عنوان سوال: بررسی سیستم های قدرت

پاسخ به سوال
1398-01-12 21:39:29

سلام و خسته نباشید.استاد رابطه spu=s/sb ولی شمابرای بدست آوردن sپریونیت توان حقیقی تقسیم بر sb کردین؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-01-14 18:21:12

سلام در این سوال در اطلاعات بار داده شده فقط توان اکتیو داده شده است و این یعنی توان راکتیو بار صفر است. بنابراین توان ظاهری و در نتیجه توان مختلط برابر توان اکتیو خواهد شد. موفق باشید

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این پاسخ وجود ندارد.
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.