عنوان سوال: دستگاه معادلات

پاسخ به سوال
1398-01-21 15:47:46

سلام استاد این سوال مربوط به کنکور 96 برق هست چطور باید این دستگاه رو حل کرد و اگر به صورت معادله ای و بدون ماتریس بخواهیم صورت سوال رو بنویسیم چطور میشه؟

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این سوال وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
هیچ ویدیو برای این سوال وجود ندارد.
تصاویر
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این سوال وجود ندارد.
1398-02-06 21:12:41

سلام لطفا ویدیو آماده شده برای سوالتون رو مشاهده کنید در این ویدیو چگونگی بحث روی گزینه ها بدست آوردن مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس هم بحث شده است که برای همه توصیه میشود

پخش فایل صوتی
هیچ فایل صوتی برای این پاسخ وجود ندارد.
پخش فایل ویدئویی
تصاویر
هیچ تصویری برای این پاسخ وجود ندارد.
دانلود فایل
هیچ فایلی برای این پاسخ وجود ندارد.