دسته بندی
تعداد دوره ها: 13
بودجه بندی درس سیگنال ها و سیستم ها در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس سیگنال ها و سیستم ها در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1460
3 از 5

بودجه بندی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس الکترو مغناطیس در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس الکترو مغناطیس در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1272
3 از 5

بودجه بندی درس الکترومغناطیس کنکور ارشد به تفکیک هر مبحث در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس بررسی سیستم های قدرت در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس بررسی سیستم های قدرت در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1365
3 از 5

بودجه بندی درس بررسی سیستم های قدرت در آزمون ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس ماشین های الکتریکی در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس ماشین های الکتریکی در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1415
3 از 5

بودجه بندی سوالات کنکور ارشد برق در درس ماشین های الکتریکی به تفکیک هر درس

بودجه بندی درس الکترونیک در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس الکترونیک در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1415
3 از 5

بودجه بندی و تعداد سوالات دروس الکترونیک 1 و الکترونیک 2 در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

بودجه بندی درس کنترل در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس کنترل در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1126
3 از 5

بودجه بندی درس کنترل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1932
3 از 5

بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی کنکور ارشد به تفکیک هر مبحث در کنکور کارشناسی مهندسی برق

چگونه در سه ماه رتبه 27 کنکور را بیاوریم

چگونه در سه ماه رتبه 27 کنکور را بیاوریم

0
1397-11-07
1194
3 از 5

مشاوره و برنامه ریزی مدارهای الکتریکی کنکور ۹۸ چگونه در سه ماه رتبه 27 کنکور را بیاوریم

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور ارشد مهندسی برق

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-07
1550
3 از 5

بودجه بندی سوالات کنکور ارشد برق در گرایش های مختلف به تفکیک هر درس

ضریب هر درس در گرایش های مختلف رشته برق

ضریب هر درس در گرایش های مختلف رشته برق

0
1397-11-07
1689
3 از 5

ضرایب دروس در گرایش های مختلف رشته مهندسی برق و ضرایب و اهمیت هر کدام از دروس.

نیمی که از یک بیشتر است

نیمی که از یک بیشتر است

0
1397-11-05
695
3 از 5

کسانی که نیمه اول خوبی نداشتن میتونن نیمه دوم جبران کنن!!! در این مقاله به شما توضیح میدهیم که چگونه شروع کنید.

مدیریت زمان در جلسه آزمون

مدیریت زمان در جلسه آزمون

0
1397-11-05
683
3 از 5

مدیریت زمان بستگی به روش های تحلیلی یاد گرفته شده دارد نه روش تستی خاص!!!

مشاوره و برنامه ریزی مدارهای الکتریکی کنکور 99

مشاوره و برنامه ریزی مدارهای الکتریکی کنکور 99

3
1397-06-26
1396
3 از 5

مشاوره و برنامه ریزی مدارهای الکتریکی کنکور ۹۸ طرح سخت کوشان-مدار الکتریکی...