پرش نهایی کنکور هنر از مصاحبه حضوری!

0
1398-09-07
4818
پرش نهایی کنکور هنر از مصاحبه حضوری!

 

در مطلب ارائه شده به بیان انواع پرسش و پاسخ های  احتمالی دانش آموزان و داوطلبان کنکور کارشناسی هنر 99 در زمینه ی مصاحبه حضوری آزمون پرداخته ایم.

کدام رشته های هنر دارای آزمون عملی هستند؟ آزمون عملی این رشته ها به چه معناست و یک داوطلب کنکور هنر چگونه باید در آزمون عملی رشته های هنری شرکت کند؟

طبق آخرین قانون سازمان سنجش رشته های « طراحی لباس ، طراحی صحنه ، ارتباط تصویری، بازیگری، طراحی پارچه، ادبیات نمایشی ، طراحی صنعتی، آهنگسازی ، نقاشی ، كاردانی هنرهای تجسمی، مجسمه ساز ی ،كتابت و نگارگری،  نمایش عروسكی ، عكاسی ، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی» دارای آزمون عملی است. اگر قصد دارید در یکی از رشته های نامبرده در دانشگاه ادامه تحصیل بدهید ابتدا در کنکور هنر ثبت نام می کنید، سپس در کنکور شرکت می کنید.

نکته مهم:  برای آنکه بتوانید وارد آزمون عملی این رشته ها شوید شرکت کردن در کنکور هنر لازم است.  توجه داشته باشید که در دفترچه ثبت نام کنکور اطلاعیه ای برای آزمون عملی هنر منتشر می شود و تاریخ ثبت نام در آزمون عملی را اعلام می کند. حتما به خاطر داشته باشید در تاریخ های ذکر شده که در آن اطلاعیه بیان شده است برای ثبت نام در آزمون عملی به سایت سنجش مراجعه نمایید.

برخی از داوطبان، ممکن است از آزمون عملی جا بمانند لذا به داوطلبان کنکور هنر توصیه می کنیم دفترچه ثبت نام کنکور را به دقت بخوانند همچنین به طور مرتب سایت سازمان سنجش را ببینند زیرا اطلاعیه های مربوط به کنکور هنر که از طرف سایت سازمان سنجش اعلام می شود بسیار مهم  است. طبق قانون اعلام شده از سوی سازمان سنجش، آزمون‌های عملی و طراحی و درس تخصصی هر رشته قابل تكرار، تمدید و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.

در آزمون عملی رشته های تحصیلی طراحی پارچه، طراحی لباس، نقاشی، ارتباط تصویری، كاردانی هنرهای تجسمی، و طراحی صنعتی داوطلبان چه وسایلی را باید به همراه خود ببرند؟

 همراه بردن شناسنامه عكس دار یا كارت ملی، تخته شاسی به ابعاد A3 ، پرینت كارت آزمون طراحی، مدادهای (رنگی سیاه - طراحی و اتود) پررنگ و نرم، پاك كن و تراش، پرگار ، گونیای كوچك  ، خط كش وگیره های كاغذی ضروری می باشد.

در آزمون عملی رشته های تحصیلی نقاشی، طراحی لباس ، كاردانی هنرهای تجسمی، طراحی پارچه، ارتباط تصویری و طراحی صنعتی داوطلبان چه وسایلی را نباید همراه خود ببرند؟

1.  به طراحی های مقدماتی و اتودهای اولیه داوطلبان توجه میشود، لذا الزامی است آنها را پاك نكنند. داوطلبان از الصاق كردن هرگونه كاغذ،كاغذپوستی و غیره به كار عملی خود و همچنین همراه داشتن هرگونه كاغذ و مقوا و استفاده از وسایلی نظیر ماژیك، لاكهای الكلی و تینری، روان نویس، راپید، رنگهای پودری و مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و سایر وسایل مشابه خودداری فرمایند و استفاده از هرگونه وسایل اضافی به جز وسایل مورد نیاز ممنوع می باشد.

2. هیچ یك از داوطلبان اجازه ی آوردن و همراه داشتن وسایل اضافی اعم از كتاب، تلفن همراه، جزوه، پیجر ، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، لب تاب و هرگونه وسیله الكترونیكی مجهز به دوربین فیلمبرداری و یا عكسبرداری و غیره (به جز موارد خواسته شده فوق) را ندارند.

3. استفاده از هرگونه كتاب طراحی، كاغذ (به جز آنهایی كه در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد) تصاویر متفرقه در جلسه آزمون و در حین انجام پروژه،سركشی بر روی كار دیگران، قدم زدن، هر نوع پرسش و پاسخ و كمك به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب می شود.

در آزمون عملی رشته های تحصیلی كتابت و نگارگری همراه داشتن چه وسایلی ضروری می باشد؟

اصل شناسنامه و یا كارت ملی، پرینت كارت شركت در آزمون، مداد ، پاككن نرم و خودكار، تخته شاسی به ابعاد A3 ، مدادهای طراحی B2 ، B4 و B6

در آزمون عملی رشته های تحصیلی كتابت و نگارگری چه وسایلی را نباید همراه برد؟

از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستی و غیره به كار عملی خودداری نمایید. با توجه به اینكه به طرحهای مقدماتی و اتودهای اولیه آنها توجه می شود، لازم است داوطلبان آنها را پاك نكنند. هیچ یك از داوطلبان اجازه ی آوردن وسایل اضافی اعم از كتاب، جزوه، تلفن همراه، پیجر،لب تاب و هرگونه وسیله الكترونیكی مجهز به دوربین فیلمبرداری و یا عكسبرداری و غیره (به جز موارد خواسته شده فوق) را ندارند. استفاده از هرگونه كتاب طراحی، كاغذ (به جز آنهایی كه در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد) تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنین در حین انجام پروژه،  قدم زدن، سركشی بر روی كار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و كمك به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. هرگونه كولاژ كردن، چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

در آزمون عملی  رشته های تحصیلی موسیقی جهانی ، مجسمه سازی، ادبیات نمایشی ، موسیقی ایرانی ، نمایش عروسكی ، بازیگری، طراحی صحنه، عكاسی  و آهنگسازی ،داوطلبان چه وسایلی را باید همراه داشته باشند؟

1. برای همه رشته های ذکر شده پرینت كارت شركت در آزمون، اصل شناسنامه و یا كارت ملی، مداد مشکی و خودکار آبی معمولی باید همراه داوطلبان باشد.

2. داوطلبان رشته مجسمه سازی ضروری است تخته شاسی بزرگ، كاغذ مناسب طراحی، مداد، پاك كن و تراش به همراه داشته باشند.

3. داوطلبان آزمون عملی رشته ادبیات نمایشی باید در جلسه آزمون رزومه ی كامل مكتوب و نمونه فعالیتهای هنری را همراه داشته باشند.

4. لازم است داوطلبان رشته عكاسی از عكس های شاخص خود، چند نمونه پرینت در جلسه آزمون همراه خود داشته باشند.

5. در رشته موسیقی ایرانی مفاد آزمون در 2 بخش می باشد: بخش اول:- سرایش (خواندن ملودی درگام های ماژور، خواندن ملودی مینور یا مد ایرانی، وزن خوانی تركیبی و ساده)-شنوایی (یك صدایی ملودی تنال، دوصدایی (تشخیص فواصل ملودیك و هارمونیك) بخش دوم:-اجرای یكی از سازهای موسیقی سنتی ایرانی (تار، سه تار، سنتور، نی، كمانچه، قانون، رباب، عود، قیچك)- اجرای یك ردیف (از ردیف های معتبر موسیقی ایرانی)- دو آواز به انتخاب داوطلب و اجرای سه گوشه به پرسش داوران - قطعه نوازی (اجرای دو قطعه تخصصی ساز به انتخاب داوطلب و اجرای یك قطعه به پرسش داوران) می باشد.

6.  در رشته موسیقی جهانی مفاد آزمون در 2 بخش می باشد:

بخش اول: -سرایش (خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور، وزن خوانی تركیبی و ساده)- شنوایی (یك صدایی ملودی تنال، دوصدایی(تشخیص فواصل ملودیك و هارمونیك).

بخش دوم:- اجرای یكی از سازهای موجود در اركسترهای سمفونیك (به استثنای سازهای ضربی)- اجرای سه قطعه كامل از دوره های باروك، كلاسیك و رومانتیك- همراهی پیانو برای داوطلبان غیر از پیانو و گیتار الزامی است.- دشیفراژ (برای سازهای پیانو و گیتار اجرای یك قطعه ناشناخته الزامی است) می باشد.

7. در رشته آهنگسازی مفاد آزمون در 3 بخش می باشد. بخش اول: هارمونی به صورت كتبی شامل یك سوال باس شماره گذاری شده - سازشناسی ایرانی و جهانی به صورت كتبی 15 سوال ( 5 سوال سازشناسی ایرانی و 10 سوال سازشناسی جهانی)، بخش دوم: - سرایش (خواندن ملودی درگامهای ماژور و مینور، وزن خوانی تركیبی و ساده) شنوایی (یك صدایی ملودی تنال، دوصدایی (تشخیص فواصل ملودیك و هارمونیك) بخش سوم:پیانو (دوره های باروك، كلاسیك و رمانتیك) می باشد.

در آزمون عملی رشته های تحصیلی رشته های تحصیلی مجسمه سازی، موسیقی ایرانی، ادبیات نمایشی ، موسیقی جهانی، بازیگری، آ هنگسازی، نمایش عروسكی، طراحی صحنه و عكاسی چه وسایلی را نباید همراه داشت؟

هیچ یك از داوطلبان اجازه ی به همراه داشتن وسایل اضافی شامل كتاب، پیجر ،جزوه، تلفن همراه، ، لب تاب و هرگونه وسیله الكترونیكی مجهز به دوربین فیلمبرداری و یا عكسبرداری و غیره (به جز موارد خواسته شده فوق) را ندارند. استفاده از هرگونه كتاب طراحی، كاغذ (به جز آنهایی كه در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد) تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنین در حین انجام پروژه،  قدم زدن، سركشی بر روی كار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و كمك به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. هرگونه كولاژ كردن، چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

آیا این ایده درست است که همه داوطلبان گروه تجربی، انسانی و ریاضی علاوه بر کنکور اصلی خود در کنکور گروه هنر شرکت کنند؟

پاسخ این سوال منفی است؛چون داوطلب در رشته هنر باید از نظر هنری مخصوصا برای رشته هایی که آزمون عملی دارند تسلط داشته باشد تا بتواند در این رشته هم در کنکور و هم در دانشگاه موفق شوند. داوطلبان گروه های آزمایشی به جز هنر که با دروس هنر برای کنکور آشنایی ندارند و بخواهند در کنار کنکور اصلی خود مقداری هم درس های مربوط به هنر را بخوانند قطعا باید فشار کاری بالایی را متحمل شوند و اگر بخواهند به صورتی برنامه ریزی کنند که درس های تخصصی هنر را نخوانند و فقط بر روی درس های عمومی آن مسلط شوندآن وقت دیگر نباید انتظار رتبه های خوب و تحصیل در دانشگاه های برتر را در رشته های زیرگروه هنر داشته باشند. نکته دوم که خیلی مهم است در خصوص زمان کنکور گروه هنر است  که عصر روز پنج شنبه برگزار می شود. صبح آن روز کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی و همچنین روز بعدش دو کنکور علوم تجربی و زبان خارجی برگزار می شود. بنابراین دانش آموزان و داوطلبان کنکور ریاضی فیزیک اگر قصد شرکت در کنکور هنر را دارند می بایست شرایط جسمی خود را به گونه ای توسط برنامه ریزی شان عادت دهند که بتوانند در یک روز از پس دو آزمون برآمده و احساس خستگی نکنند. در ضمن دانش آموزان و داوطلبان رشته تجربی نیز به این نکته دقت کنند که اگر قرار باشد در کنکور هنر شرکت کنند، فرادی آن روز کنکور اصلی خودشان برگزار می شود و این خستگی یا فشار روحی نبایستی روی کنکور اصلی شان اثر بگذارد و این نکته لازم است حتما در برنامه ریزی و روش درس خواندن هایشان، تمرین و تکرار شود.

درصدهای لازم برای قبولی در سه رشته پرطرفدار، سینما ،طراحی صنعتی  و بازیگری در دانشگاه تهران یا دانشگاه هنر تهران، چقدر باید باشد؟

تعیین درصدها برای هر رشته به عوامل زیر بستگی دارد:

1. سوابق تحصیلی سال سوم و پیش دانشگاهی که تاثیر سوابق سال سوم برای افرادی است که دیپلم خود را در سال تحصیلی 84 و بعد از آن گرفته اند و تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی برای افرادی است که مدرک پیش دانشگاهی خود را در سال تحصیلی 90 و بعد از آن گرفته باشند می باشد.

2. سهمیه مناطق که شامل سه منطقه است

3. شهر و نوع دانشگاهی را که به عنوان هدف انتخاب می کنید تاثیر مستقیمی روی درصدهای شما برای قبولی در رشته مورد نظرتان دارد.

4. . سطح سختی و آسانی سوالات در کنکورهای سال های مختلف با یک دیگر تفاوت دارد بنابراین درصدهای هر کنکور با درصدهای کنکور دیگر متفاوت است و این گونه نیست که هر سال درصدهای یکسان دیده شود گاهی درصدهای یک درس پایین می رود و گاه بالا می رود برای همین است که نمی شود به طور دقیق در مورد درصدها صحبت کرد و لذا همه چیز فقط حدود را مشخص می کند.

با این حال، با در نظر گرفتن متوسط وضعیت داوطلبان جدول زیر درصدهایی به عنوان معیاری برای قبولی در سه رشته بازیگری، سینما و طراحی صنعتی در دانشگاه تهران را مشخص می نماید.

منطقه تحصیلی دبیرستان

درصد های لازم برای قبولی در رشته بازیگری

درصد های لازم برای قبولی در رشته ارتباط تصویری

درصد های لازم برای قبولی در رشته طراحی صنعتی

منطقه 1

میانگین عمومی ها : 60 درصد
میانگین تخصصی ها : 45 درصد

میانگین عمومی ها : 55 درصد
میانگین تخصصی ها : 45 درصد

میانگین عمومی ها : 50 درصد
میانگین تخصصی ها : 55 درصد

منطقه 2

میانگین عمومی ها : 45 درصد
میانگین تخصصی ها : 45 درصد

میانگین عمومی ها : 60 درصد
میانگین تخصصی ها : 45 درصد

میانگین عمومی ها : 45 درصد
میانگین تخصصی ها : 50 درصد

منطقه 3

میانگین عمومی ها : 40 درصد
میانگین تخصصی ها : 45 درصد

میانگین عمومی ها : 40 درصد
میانگین تخصصی ها : 40 درصد

میانگین عمومی ها : 50 درصد
میانگین تخصصی ها : 40 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق جدول فوق، اگر یک داوطلب کنکور هنر به طور میانگین بتواند در درس های عمومی 55 و در درس های تخصصی 50 درصد بزند تقریبا می تواند هر رشته ای را در هر دانشگاهی قبول شود.

آیا نوع مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی روی میزان تاثیر نمرات نهایی در کنکور هنر تاثیر دارد؟

 با توجه به قانون سازمان سنجش، تاثیر نمرات نهایی سال سوم دبیرستان رشته های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی به شرح زیر است. توجه داشته باشید افرادی که دیپلم هنرستان دارند تاثیر نمرات سال سوم برای کنکور را ندارند. میزان تاثیر نمرات نهایی سال سوم دبیرستان در کنکور طبق آخرین قانون برابر با 25 درصد است.

تاثیر نمرات نهایی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک در کنکور هنر

تاثیر نمرات نهایی سوم دبیرستان رشته علوم تجربی در کنکور هنر

تاثیر نمرات نهایی سوم دبیرستان رشته علوم انسانی در کنکور هنر

تاثیر نمرات نهایی سوم دبیرستان رشته علوم و معارف اسلامی در کنکور هنر

در زیر گروه 1 میزان تاثیر 7

در زیر گروه 1 میزان تاثیر 7

در زیر گروه 1 میزان تاثیر 5.5

در زیر گروه 1 میزان تاثیر 5.5

در زیر گروه 2 میزان تاثیر 8.93

در زیر گروه 2 میزان تاثیر 8.93

در زیر گروه 2 میزان تاثیر 4.91

در زیر گروه 2 میزان تاثیر 4.91

در زیر گروه 3 میزان تاثیر 7.95

در زیر گروه 3 میزان تاثیر 7.95

در زیر گروه 3 میزان تاثیر 6.25

در زیر گروه 3 میزان تاثیر 6.25

در زیر گروه 4 میزان تاثیر 7

در زیر گروه 4 میزان تاثیر 7

در زیر گروه 4 میزان تاثیر 5.5

در زیر گروه 4 میزان تاثیر 5.5

در زیر گروه 5 میزان تاثیر 7.45

در زیر گروه 5 میزان تاثیر 7.45

در زیر گروه 5 میزان تاثیر 5.85

در زیر گروه 5 میزان تاثیر 5.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین مدرک پیش دانشگاهی رشته های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی به شرح زیر در کنکور هنر اثر می گذارد.

نوع مدرک پیش دانشگاهی

میزان تاثیر نمرات نهایی پیش دانشگاهی در زیر گروه های هنر

تاثیر امتحان نهایی پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک در کنکور هنر

تاثیر در زیرگروه ا برابر با 2.27 و در زیر گروه 2 برابر 3.2 و در زیرهای دیگر برابر با 2.63 می باشد

تاثیر امتحان نهایی پیش دانشگاهی علوم تجربی در کنکور هنر

تاثیر در زیرگروه ا برابر با 2.27 و در زیر گروه 2 برابر 3.2 و در زیرهای دیگر برابر با 2.63 می باشد

تاثیر امتحان نهایی پیش دانشگاهی علوم انسانی در کنکور هنر

تاثیر در زیرگروه ا برابر با 2.14 و  در زیرهای دیگر برابر با 2.5 می باشد

تاثیر امتحان نهایی پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در کنکور هنر

تاثیر در زیرگروه ا برابر با 1.43 و  در زیرهای دیگر برابر با 1.67 می باشد

تاثیر امتحان نهایی پیش دانشگاهی هنر در کنکور هنر

در تمام زیر گروه ها برابر با 5 است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقت داشته باشید که نمرات نهایی پیش دانشگاهی دانش آموزان و داوطلبان کنکوری که تاریخ گرفتن مدرک پیش دانشگاهی آن ها از سال 90 و بعد از آن باشد دارای تاثیر در کنکور می باشد. میزان این تاثیر در حال حاضر برابر با 5 درصد است. همچنین افرادی که مدرک پیش دانشگاهی ندارند و قصد شرکت در کنکور هنر را دارند برای آنکه بتوانند در کنکور ثبت نام کنند دو راه دارند؛ اول آنکه در یکی از رشته های  ریاضی فیزیک، علوم انسانی ، تجربی،  علوم و معارف اسلامی یا هنر مدرک پیش دانشگاهی خود را حداکثر تا 31 شهریور همان سالی که کنکور می دهند دریافت کنند یا آنکه به جای آن می بایست مدرک فوق دیپلم خود را حداکثر تا 31 شهریور همان سالی که کنکور می دهند کسب کنند در غیر اینصورت حق ثبت نام در کنکور را ندارند.

 ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)