نام دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

0
1398-06-26
2284
نام دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

 دروس کارشناسی ارشد برق (کد 1251)

کنکور ارشد برق هر ساله متقاضیان زیادی را به رقابت وا می­دارد. لایو آموز قصد دارد در این مقاله عناوبن درس های کنکور ارشد برق و ضرایب را برای شما کاملا واضح مشخص نماید.

قبل از مطالعه جدول باید در نظر داشت هر گرایش دارای زیر گرایش های زیر می باشد:

زیر گرایش الکترونیک:

  مدارهای مجتمع الکترونیک، افزارهای میکرو و نانو الکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال

زیر گرایش قدرت:

سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی،برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل

زیر گرایش های مخابرات میدان: 

مخابرات میدان و موج، مخابرات نوری

زیر گرایش های مخابرات سیستم: 

مخابرات امن و رمز نگاری، شبکه های مخابراتی

زیر گرایش های مهندسی پزشکی:

  بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی، مهندسی ورزش

 

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی

زبان#

ریاضی#

مدار#

الکترونیک-دیجیتال#

ماشین- بررسی#

کنترل#

سیگنال#

مغناطیس#

مهندسی برق

الکترونیک

1

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*4

ماشین-بررسی*1

کنترل*1

سیگنال*2

مغناطیس*2

مهندسی برق

قدرت

2

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*1

ماشین-بررسی*4

کنترل*2

سیگنال*1

مغناطیس*1

مهندسی برق

مخابرات میدان

3

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*2

ماشین-بررسی*1

کنترل*1

سیگنال*2

مغناطیس*4

مهندسی برق

مخابرات سیستم

4

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*2

ماشین-بررسی*1

کنترل*1

سیگنال*4

مغناطیس*2

مهندسی برق

کنترل

5

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*1

ماشین-بررسی*2

کنترل*4

سیگنال*2

مغناطیس*1

مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

6

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*3

ماشین-بررسی*1

کنترل*4

سیگنال*4

مغناطیس*1

مهندسی مکاترونیک

-

7

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*4

ماشین-بررسی*4

کنترل*4

سیگنال*1

مغناطیس*1

مهندسی هوا فضا

فناوری ماهواره

8

زبان*2

ریاضی*3

مدار*3

الکترونیک-دیجیتال*2

ماشین-بررسی*1

کنترل*2

سیگنال*1

مغناطیس*4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولویت دروس به ترتیب رنگ برای برنامه ریزی به صورت:  اولویت اول دروس زمینه سفیداولویت دوم دروس با زمینه بنفش اولویت سوم دروس با زمینه زرد اولویت چهارم سبز کم رنگ اولویت اخر آبی

در جدول بالا ستون هر درس به صورت زیر است:

زبان# شامل زبان عمومی و تخصصی 

 ستون ریاضی# شامل ریاضی مهندسی، آمار و احتمال و معادلات دیفرانسیل 

ستون مدار# مدار الکتریکی1 و مدار الکتریکی 2

ستون الکترونیک دیجیتال# الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 1(مدار منطقی)

ماشین بررسی# ماشین الکتریکی1 و2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1

کنترل # سیستم های کنترل خطی

سیگنال # سیگنال ها و سیستم ها

مغناطیس# الکترومغناطیس

توجه کنید در رشته مهندسی پزشکی الزام است یکی از دروس الکترومغناطیس یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی به عنوان درس هشتم الزامی است.

عناوین دروس امتحانی در کنکور ارشد برق

دروس امتحانی در کنکور کارشناسی ارشد برق شامل موارد زیر هستند که در جدول زیر به کار می رود.

ضرایب کنکور ارشد برق گرایش الکترونیک

مهندسی برق

الکترونیک

زیر گرایش های الکترونیک

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ(

زبان#

ریاضی#

مدار#

الکترونیک-دیجیتال#

ماشین- بررسی#

کنترل#

سیگنال#

مغناطیس#

 مدارهای مجتمع الکترونیک

1

2

3

3

4

1

1

2

2

 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

سیستم های الکترونیک دیجیتال

مشاوره کنکور ارشد برق گرایش الکترونیک

ضرایب منابع گرایش کنترل مهندسی برق

مهندسی برق کنترل

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ(

زبان عمومی-تخصصی

ریاضی(معادلات-ریاضی مهندسی-آمار)

مدارالکتریکی1 و مدار الکتریکی2

الکترونیک1و2- سیستم های دیجیتال

ماشین1و2- تحلیل سیستم های انرژی

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس

2

3

3

1

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

گرایش کنترل مهندسی برق تنها دارای یک زیر گرایش است. دانشجویان گرایش کنترل ارشد برق  بعد از قبولی در این رشته و انتخاب استاد راهنما و موضع تز می توانند زیر گرایش های متفاوتی را ایجاد کنند.

مشاوره کنکور ارشد برق گرایش کنترل

مشاوران لایو آموز به شما پیشنهاد می کنند برای شروع مطالعه می توانید از درس های مدار الکتریکی 1 و 2 ، ریاضی و زبان شروع کنید سپس دروس ضریب 2 را در برنامه خود جای دهید.

ضرایب منابع گرایش مهندسی پزشکی مهندسی برق

مهندسی پزشکی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ(

 

گرایش

زبان عمومی-تخصصی

ریاضی(معادلات-ریاضی مهندسی-آمار)

مدارالکتریکی1 و مدار الکتریکی2

الکترونیک1و2- سیستم های دیجیتال

ماشین1و2- تحلیل سیستم های انرژی

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

 

بیو الکترونیک

2

3

3

3

1

4

4

1

 

فناوری اطلاعات

2

3

3

3

1

4

4

1

 

گرایش مهندسی پزشکی شامل دو زیر گرایش بیو الکترونیک و فناوری اطلاعات می باشد. توجه کنید ضرایب در هر دو زیر گرایش مهندسی پزشکی برق یکسان می باشد و نیازی به تعیین زیر گرایش نیست.

مشاوره گرایش مهندسی پزشکی کنکور ارشد برق

برای شروع درس خواندن در گرایش مهندسی پزشکی کنکور ارشد برق لازم است دروس کنترل یا سیگنال، مدار، الکترونیک یا ریاضی، و زبان در برنامه قرار بگیرد سپس دروس دیگر را مطالعه نمایید.

ضرایب منابع گرایش قدرت مهندسی برق

مهندسی برق قدرت

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ(

 

زیر گرایش

زبان عمومی-تخصصی

ریاضی(معادلات-ریاضی مهندسی-آمار)

مدارالکتریکی1 و مدار الکتریکی2

الکترونیک1و2- سیستم های دیجیتال

ماشین1و2- تحلیل سیستم های انرژی

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم

الکترومغنایس

 سیستم های قدرت

2

3

3

1

4

2

1

1

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

2

3

3

1

4

2

1

1

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

2

3

3

1

4

2

1

1

سامانه برقی حمل و نقل

2

3

3

1

4

2

1

1

مشاوره گرایش قدرت کنکور ارشد برق

مهندسی برق گرایش قدرت از 4 زیر گرایش موجود در جدول تشکیل شده است. داوطلبانی که قصد دارند در گرایش قدرت برق ادامه تحصیل دهند  لازم است ابتدا دروس ضریب 3 و دروس ماشین الکتریکی، ماشین بررسی، مدار الکتریکی، باکس ریاضی و زبان را مطالعه نمایند.

ضرایب منابع گرایش مخابرات مهندسی برق

مهندسی برق مخابرات

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ(

 

زیر گرایش

زبان عمومی-تخصصی

ریاضی(معادلات-ریاضی مهندسی-آمار)

مدارالکتریکی1 و مدار الکتریکی2

الکترونیک1و2- سیستم های دیجیتال

ماشین1و2- تحلیل سیستم های انرژی

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم

الکترومغنایس

مخابرات میدان و موج و نوری

2

3

3

2

1

1

2

4

مخابرات نوری

2

3

3

2

1

1

4

2

مخابرات سیستم

2

3

3

2

1

1

4

2

مخابرات امن و رمزنگاری

2

3

3

2

1

1

4

2

 

 

گرایش مخابرات کنکور ارشد برق شامل 4 زیر گرایش است این 4 زیر گرایش شامل گرایش مخابرات میدان و موج، مخابرات شبکه، مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری می باشد. در گرایش های مخابرات تنها تفاوت بر سر  درس ضریب 4 و بسیار مهم الکترو مغناطیس است. در بعضی زیرگرایش ها سیگنال و سیستم ضریب 4 دارد.

مشاوره گرایش مخابرات کنکور ارشد برق

به علاقه مندان گرایش مخابرات کنکور ارشد برق توصیه می شود ریاضیات و زبان را و بسته به علاقه زیر گرایش خود سیگنال و یا مغناطیس را بخوانید.

مطالبی که ممکن است بپسندید

کسب اطلاعات در مورد ظرفیت دانشگاه ها در مقطع ارشد مهندسی برق

 سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ارشد برق 98-89

لیست درس های امتحانی کنکور ارشد مهندسی برق

تا قبل از کنکور سال 1391 از هر درس در کنکور ارشد مهندسی برق، به صورت مساوی از هر درس 15 سوال مطرح می شد. اما در کنکور کارشناسی ارشد برق 1391 از هر درس بغیر از زبان 12 سوال مطرح شد. تا کنکور سال 1395 روند به همین صورت ادامه داشت. ناگهان از سال 96 تغییر زیادی در دروس و ضرایب رخ داد که به صورت زیر است:

زبان عمومی و تخصصی
درس زبان عمومی و تخصصی از آنجایی که برای بسیاری از دانشجویان حذف می شود اهمیت رقابتی دارد. پیشنیاز کسب درصد بالا در درس زبان عمومی و تخصصی تسلط زیاد به  گرامر در حد کارشناسی و لغات و اصطلاحات تخصصی رشته برق است. استفاده از فیلم آموزش زبان عمومی و زبان تخصصی  کنکور لایو آموز می تواند علاوه بر یادگیری برای کنکور با تلفظ صحیح لغات آشنا شوید. بعد از آن می توانید از کتاب های تست مانند مدرسان شریف و مطالعه کتاب هایی مانند 504، Essential words for the Toefl و اگر زمان کافی برای این درس دارید مطالعه مقالات IEEE برای داوطلبان توصیه می شود.

اگر زمان خود را هنگام تست زنی مدیریت کنید و سریع تر سوال ها و گزینه های خود را چک کنید به راحتی قادر خواهید بود 45 تا 50 درصد از درس زبان عمومی و تخصصی برق را تست بزنید.

کلاس آنلاین زبان عمومی کنکور ارشد

مدارالکتریکی 1 و مدار الکتریکی 2

درس مدارالکتریکی1 و 2  دارای ضریب 3 و تعداد سوالات این درس 15 است. این درس دارای اهمیت بسیار زیادی برای تمامی گرایش های کنکور ارشد برق است. لایو آموز دارای سابقه درخشانی در ارائه کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1 و 2 و همچنین فیلم آموزشی مدار الکتریکی در سایت لایو آموز جز بهترین فیلم های آموزشی در ایران محسوب می شود و تسلط 90 درصدی دانشجویان به این درس را مهیا می سازد.

استاد توسلی در فیلم آموزش درس مدار الکتریکی1 و مدار الکتریکی 2 روش‌های تستی میانبردر حل مسائل، آموزش مفهومی و ارائه قوانین و فرمول‌های اساسی، توضیحات ساده و روان این درس ، این دوره را در نوع خود بی‌نظیر كرده است. با نگاهی به کارنامه افرادی که در سال قبل از این دوره ها استفاده کرده اند می­توان فهمید کسب درصد بیش از 40 برای شما هم امری راحت است.
 

آموزش مدار الکتریکی

باکس ریاضیات کنکور ارشد برق

در قسمت اول ذکر کردیم که قبلا 12 سوال از باکس دروس ریاضیات مطرح می ­شد. اما از سال 96 تا کنون 15 سوال مطرح می شود. هر کدام از دروس ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل و آمار 5 سوال مطرح می شود. با فیلم های آموزشی معادلات دیفرانسیل استاد توسلی و فیلم آموزش ریاضی مهندسی استاد صابر به راحتی قادر خواهید بود بالای 50 درصد بزنید. بسیاری از دانشجویان درس آمار را کنار می گذارند و تمامی دانشجویان وقت خود را صرف  دو درس دیگر می کنند اما از آنجایی که از هر درس 5 سوال مطرح می شود به صرفه است برای آمار هم وقت بگذارید.

ریاضی مهندسی

از آنجایی که ضریب باکس ریاضیات 3 است. به دست آوردن درصد مناسب در این درس بسیار اهمیت دارد. پر اهمیت ترین قسمت ریاضیات ریاضی مهندسی ارشد برق است.  کتاب های زیادی برای این درس وجود دارد مانند کتاب کرویت سیک که این کتاب روش های مینابر را تشریح نداده و همچنین از قسمت توابع مختلط دارای ضعف است. یا کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف  با حل تست های مختلف که البته بازهم در ارائه روش های میانبر تستی قابل رقابت با فیلم های لایو آموز نیستند.

فیلم آموزش و کلاس آنلاین ریاضی مهندسی 

ریاضی مهندسی در آزمون دکتری

از آنجایی که درس ریاضی مهندسی یک درس مهم در آزمون دکتری است یادگیری اساسی و آکادمیک  در ادامه موفقیت دانشجویان نقش زیادی خواهد داشت. بحث معادلات با مشتق های جزئی بیشترین بودجه بندی در سوالات را دارد و نباید از آن قافل شوید. بهترین پیشنهاد ما برای شما تهیه فیلم آموزش ریاضی مهندسی و یا شرکت در کلاس آنلاین ریاضی مهندسی لایو آموز است.

درس معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل درس خیلی سختی نیست . با مشاهده فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل استاد توسلی قادر خواهید بود فرمول های دسته بندی  را یاد بگیرید و پاسخ سوالات را بدهید. پیشنیازهای این درس به صورت رایگان در ویدیوی آموزشی معادلات دیفرانسیل قابل دانلود است.

تست های درس معادلات را می توانید با استفاده از نمونه سوالات نصیر و یا مدرسان شریف تمرین کنید. نکته قابل توجه در درس معادلات دیفرانسیل این است که تست های این درس ان چندان دچار نوسان نمی شوند و قابل حدس زدن می باشند به غیر از مواردی خاص.

شرکت در کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل

 

برای درس آمار و احتمال می توانید از کتاب مدرسان شریف که سوالات کنکوری 15 سال اخیر است را بخوانید.

درس سیستم‌های کنترل خطی

از این درس حدودا 12 سوال مطرح می شود، بیشترین ضرایب این درس برای گرایش هایی مانند مهندسی پزشکی، کنترل و مکاترونیک ضریب 4 است.درس سیستم های کنترل خطی در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از دانشجویان قرار گرفته است. از آنجایی که ضریب این درس بالا است لایو آموز اقدام به تهیه فیلم آموزش سیستم های کنترل خطی نموده است.
ممکن است  نوع طرح سؤالات درس سیستم های کنترل خطی معادلات را به هم بزند، زیرا در بعضی مباحث مانند طراحی كنترلرها و جبران ‌كننده‌ها می‌توان تست‌های زیاد و جدیدی مطرح کرد. اما با مشاهده ویدیوهای آموزشی ما می توانید درصد بالایی کسب کنید. باید توجه کرد که در سال های 96 به بعد این درس بسیار مفهومی شده است. مفهومی شدن به معنی سخت تر شدن نیست بلکه به این معنی است که هرکس بتواند مفاهیم کنترلی را به صورت مفهومی و از پایه درک کند تست های بیشتری را پاسخ خواهد داد. كتاب‌های اوگاتا، درف، بنجامین‌كو جز کتاب های دانشگاهی و مرجع هستند و هر کدام در فصل های خاصی قوی عمل کرده اند. اما به دلیل ترجمه بودن تمام این كتاب‌ها، مشكلاتی در آن‌ها دیده می‌شود. بنابرای توصیه لایو آموز خرید فیلم آموزش کنترل خطی یا شرکت در کلاس آنلاین کنترل خطی استاد دهقان است.

فیلم آموزش کنترل خطی

دروس الکترونیک (1) و الکترونیک (2) و سیستم‌های دیجیتال(1)

تا سال 95 از درس الکترونیک جدا سوال طرح می شد. اما از سال 96 به بعد علاوه بر درس الکترونیک 1 و 2 درس سیستم های دیجیتال یا مدار منطقی به این باکس اضافه شد و مجموعا 15 سوال مطرح می شود.

درس الکترونیک در کنکور ارشد برق

از درس الکترونیک 1 و الکترونیک 2 مجموعا 9 سوال اما از درس مدارمنطقی یا سیستم های دیجیتال 6 سوال مطرح می شود.

تست های درس الکترونیک  1 و 2 اخیرا پایداری نسبی دارند و توصیه ما در جهت مباحث تقویت کننده فیدبک و تقویت کننده های تفاضلی است. قابلیت طرح تست های جدید در سال های اخیر پیش بینی می شود.

 (البته طرح تست‌های تكراری نیز به همین اندازه انجام شده و امید آن می‌رود!) فیلم آموزش الكترونیك 1 و2  لایو آموز برای دستیابی به درصدی مناسب به دانشجو ارائه می‌شود. علاوه بر این کلاس آنلاین الکترونیک 1 و 2 توسط لایو آموز ارائه می شود.

درس مدار منطقی در کنکور ارشد

درس مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال در دانشگاه های مختلف با منابعی چون طراحی دیجیتال، تالیف موریس مانو یا کتاب تحلیل و طراحی مدارهای منطقی نوشته ویکتور پرنلسون است.سیستم ها و مبناهای عددی، انواع مدارهاي منطقي و ساده‌سازي توابع منطقي از جمله مباحث این درس است. از آنجایی که كتاب‌هاي ذکر شده منابع عالی هستند ولی از آنجایی که هر دوي آن‌ها ترجمه هستند آموزش به خوبی بیان نشده و حل مسائل و روش های میانبر تستی زیاد و مناسب نیستند.  از این رو فیلم آموزش مدار منطقی همراه با کلاس آنلاین مدار منطقی توسط استاد یوسفی  تهیه شده است تا کار شما را راحت تر کند.

فیلم آموزش مدار منطقی

درس سیگنال ها تحلیل سیستم‌ها
در درس سیگنال و سیستم با توجه به گرایش دارای ضریب های متفاوتی است. در سال های اخیر 12 سوال مطرح می شود. که با دقت و مطالعه می توانید درصدهای مناسبی کسب کنید.

كتاب «اپنهایم» از منابع مهم درس سیگنال و سیستم ها است اما به دلایلی چون پراکندگی در تدریس اساتید از فصل‌های مختلف دانشجویان دچار سردرگمی هستند که كل كتاب را باید بخوانند یا نه!؟ شما با مشاهده کلاس آنلاین سیگنال و سیستم و یا فیلم آموزش سیگنال و سیستم ها می توانید انواع تست را به راحتی حل کنید. سوالات شیب زیادی ندارند. پس با مشاهده وفیلم آموزش سیگنال ها و سیستم های لایو آموز و گرفتن آزمون از خودتان می توانید به درصد قابل قبولی از سوالات پاسخ دهید.

 کلاس آنلاین سیگنال ها و سیستم ها

ماشین‌های الکتریکی1 و ماشین های الکتریکی 2 و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1

تا قبل از سال 95 از ماشین های الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی جداگانه سوال مطرح می شد. اما این دو درس در یک باکس قرار گرفتند و 15 سوال مطرح می شود.

درس ماشین الکتریکی 10 سوال سهم دارد و تحلیل سیستم های انرژی (بررسی سیستم‌های قدرت) 5 سوال.

درس ماشین الکتریکی 1 و ماشین الکتریکی 2

در سال های اخیر سوالات مفهومی زیادی از ماشین های الکتریکی مطرح می شود، شما به جای خواندن چندین مرجع که هر کدام فصل های خاصی را پوشش می دهند فیلم آموزشی ماشین الکتریکی را مورد مطالعه قرار دهید.

بعد از آن با مطالعه کامل کتـاب مدرسـان شریف و حل تست های کنکورهای کارشنـاسی ارشد و دکتری که همگی در کتاب مدرسان شریف قرار گرفته اند، می توان به درصدهای بالاتر هم دست یافت. به گونه ای که اکثر داوطلبانی که رتبه زیر 20 می آورند، در این درس به درصد 70 هم دست پیدا می کنند.

کلاس آنلاین ماشین الکتریکی 1

کلاس آنلاین ماشین الکتریکی 2

درس تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی

تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی1 (بررسی سیستم‌های قدرت) تا سال 84 در کنکور کارشناسی ارشد نبود. به همین علت تست های کمی  ازبرای مطالعه در دسترس داوطلبان قرار دارد.

از آنجایی که در این درس در قسمت طرح های تست زنی و محاسباتی محدودیت زیادی وجود دارد و قابل تستی بودن نیستند. داوطلبان باید در قسمت مفاهیم تسلط بیشتری پیدا کنند و به روش‌های حل مسائل با محاسبات كمتر ،توجه بیشتری كنند. كتاب‌های زیادی مانند استیونسون، گلاور، برگمن از جمله كتاب‌های مورد استفاده برای این درس می‌باشند.  سوالهای مطرح شده در این درس بیشتر روش های به دست آوردن رابطه را شرح می دهند و درصد کمی از این سوالات عددی هستند. شما باید به صورت مفهومی این درس را مطالعه نمایید تا روابط را استخراج کنید.

كتاب مدرسان شریف با تألیف دکتر احد کاظمی و مهندس آرمان اله یاری به صورت خلاصه تمام مطالب مورد نیاز را كاملاً پوشش داده و خواندن تمام كتاب با توجه به حجم كم آن پیشنهاد می‌شود. با نگاهی به كارنامه نفرات قبول شده كسب درصد حدود 60 درصد عملی است.

درس الکترومغناطیس
درس الکترو مغناطیس با 12 سوال در کنکور ارشد برق ممکن است به نظر درس سختی بیاید. اما داوطلبان رسته مخابرات دارای تسلط هستند. پیش نیاز این درس قوی بودن در درس ریاضی 2 و مباحث توابع برداری است.

ابتدا شما با مشاهده فیلم آموزش الکترومغناطیس یا شرکت در کلاس آنلاین الکترومغناطیس پایه خود را قوی کنید.

بعد از آن شما با حل مسائل مختلف كتاب چنگ سعی کنید به نتیجه خوبی برسید. با دوره های الکترو مغناطیس در لایو آموزمشكل محاسبات پیچیده ریاضی تا حدی برای دانشجویان برطرف شده است. درسنامه مختصر و مفید این کتاب با توجه به نیازمندی های سؤالات آزمون کارشناسی ارشد برق، از ویژگی های خاص آن می باشد. ممکن است این درس توسط بسیاری از دانشجویان کنار گذاشته شود اما سوالات زیادی را می توان با مشاهده ویدیوهای ما و تست زنی کتاب های مدرسان شریف پاسخ داد. حتی داوطلباني كه اين درس را براي كنكور حذف کرده اند با مشاهده ویدیوهای ما و تحليل‌ها و روش‌هاي ذكر شده به درصدی حدود 35 دست یابند.

کلاس آنلاین الکترومغناطیسایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)