اگر به دنبال رتبه 1 کنکور هنر هستی این مقاله را بخوان!

0
1398-09-07
1322
اگر به دنبال رتبه 1 کنکور هنر هستی این مقاله را بخوان!

 

با توجه به این که کتاب های نظام قدیم در سال 96 - 97 آخرین چاپ آن ها مربوط به پیش دانشگاهی بوده، لذا منبع طرح سوالات این دسته از داوطلبان پشت کنکوری، همان منابع کنکور سراسری سال های گذشته است و از این منابع در کنکور سراسری 99 استفاده می شود.

منابع دروس عمومی کنکور هنر (نظام قدیم)

نام درس

نام و کد کتاب در سالی واحدی

پایه تدریس سال چاپ

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی 2

220/1

دوم 94

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی 3

249/1

سوم 95

کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

283/1

پیش دانشگاهی 96

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

249/2

سوم 95

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)

249/4

سوم 95

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

249/3

سوم 95

کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی)

 

 

 

            عربی

عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

224/1

دوم 94

کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 2 ( علوم انسانی)

224/2

دوم 94

مخصوص علوم انسانی

عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)

254/1

سوم 95

کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 3 (علوم انسانی)

254/2

سوم 95

مخصوص علوم انسانی

 

 

 

فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

222

دوم 94

کلیه رشته ها

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

251

سوم 95

کلیه رشته ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

285/1

پیش دانشگاهی 96

کلیه رشته ها

 

     زبان انگلیسی

انگلیسی 3

252/1

سوم 95

کلیه رشته ها

انگلیسی 1 و 2

284/1

پیش دانشگاهی 96

کلیه رشته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع دروس تخصصی کنکور هنر (نظام قدیم)

عنوان درس

کد کتاب

عنوان درس

کد کتاب

کارگاه هنر 1

594

آشنایی با بناهای تاریخی

492/6

کارگاه هنر 2

594/1

خط در گرافیک

491/6

سیر هنر در تاریخ 1

594/3

ترسیم فنی و نقشه کشی

359/78

سیر هنر در تاریخ 2

594/8

کارگاه نقاشی

496/3

انسان ، فضا ، طراحی

594/7

عکاسی 1

358/15 و 497/6

آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

594/6

طراحی اندام و لباس

494/8

مبانی هنرهای تجسمی

358/21

کارگاه طراحی نقوش سنتی

359/77

طراحی 1

359/92

حجم سازی 1

450/3

طراحی 2

489/9

آشنایی با صنایع دستی ایران 1

359/30

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع دروس عمومی کنکور هنر (نظام جدید)
 

نام درس

نام و کد کتاب در سالی واحدی

پایه تدریس سال چاپ

ملاحظات

زبان و ادبیات فارسی

فارسی 1

110201

دهم 96

فارسی 2

111201

یازدهم 97

فارسی 3

112201

دوازدهم 98

عربی

عربی ، زبان قرآن 1

110206

دهم 96

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

عربی ، زبان قرآن 2

111206

یازدهم 97

عربی ، زبان قرآن 3

112206

دوازدهم 98

عربی (ویژه رشته انسانی)

عربی ، زبان قرآن 1

110207

دهم 96

عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

عربی ، زبان قرآن 2

111207

یازدهم 97

عربی ، زبان قرآن 3

112207

دوازدهم 98

فرهنگ و معارف اسلامی

دین و زندگی 1

110204

دهم 96

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

دین و زندگی 2

111204

یازدهم 97

دین و زندگی 3

112204

دوازدهم 98

فرهنگ و معارف اسلامی (ویژه رشته علوم انسانی)

دین و زندگی 1

110205

دهم 96

عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

دین و زندگی 2

111205

یازدهم 97

دین و زندگی 3

112205

دوازدهم 98

زبان انگلیسی

انگلیسی 1

110230

دهم 96

انگلیسی 2

111230

یازدهم 97

انگلیسی 3

112230

دوازدهم 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس

کد کتاب

عنوان درس

کد کتاب

مبانی هنرهای تجسمی

210639

آشنایی با صنایع دستی ایران 1

359/30

طراحی 1

210638

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی

210659

طراحی 2

211644

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1

(سازهای زهی رشته ای)

210660

آشنایی با بناهای تاریخی

210628

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 2

(سازهای بادی و ضربی)

211664

خط در گرافیک

212621

سازشناسی ایرانی

210658

ترسیم فنی و نقشه کشی

210626

شناخت مواد و مصالح

210627

کارگاه نقاشی

211648

کاربرد رایانه در نقشه کشی

212664

عکاسی 1

210644

حجم شناسی و ماکت شناسی

212627

عکاسی 2

211618

پایه و اصول صفحه آرایی

212620

طراحی اندام و لباس

494/8

مبانی تصویرسازی

212619

کارگاه طراحی نقوش سنتی 1

359/77

اصول و مبانی طراحی صحنه

211624

حجم سازی 1

212638

اصول و مبانی ماسک و گریم

212625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودجه بندی درک عمومی هنر

تاریخ هنر جهان : رشته گرافیک (چاپ 1396)

تاریخ هنر ایران : رشته گرافیک (چاپ 1395)

خوشنویسی : رشته‌ گرافیک و نقشه‌ کشی معماری (چاپ 1395)

آشنایی با بناهای تاریخی : رشته‌ نقشه‌ کشی معماری (چاپ 1396)

پایه و اصول صفحه‌ آرایی: گروه تحصیلی هنر (چاپ 1396 و 1397)

عکاسی (1) : رشته‌ گرافیک (چاپ 1395)

عکاسی (2) : رشته‌ گرافیک (چاپ 1396)

آشنایی با مکاتب نقاشی : رشته‌ های نقاشی و هنر (چاپ 1395)

آشنایی با صنایع دستی‌ ایران (1) : رشته‌ صنایع دستی (چاپ 1395)

کارگاه طراحی نقوش سنتی (1) : رشته‌‌ صنایع دستی و چاپ دستی (چاپ 1394 و 1395)

کارگاه نگارگری : رشته صنایع دستی (چاپ 1395 و 1396)

سیر هنر در تاریخ (1) :نیم سال اول سال چهارم هنر (چاپ 1396)

آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران : نیم سال اول سال چهارم هنر (چاپ 1396)

هنر و ادب فارسی : نیم سال اول سال چهارم هنر (چاپ 1396)

سیر هنر در تاریخ (2) : نیم سال دوم سال چهارم هنر (چاپ 1396)

آشنایی با رشته‌ های مختلف هنری : نیم سال دوم سال چهارم هنر (چاپ 1396)

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر

از سایر منابع کنکور هنر در درک عمومی ریاضی و فیزیک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

هندسه (1) و هندسه (2) : رشته ریاضی

فیزیک (1) و فیزیک (2) و فیزیک (3) : رشته ریاضی

ریاضی (1) و ریاضی (2) : رشته ریاضی

بودجه بندی ترسیم فنی در کنکور هنر

از منابع کنکور هنر در ترسیم فنی می توان به موارد زیر اشاره کرد

علم مناظر و مرایا : رشته گرافیک هنرستان (چاپ 1395)

ترسیم فنی و نقشه‌ کشی : رشته معماری هنرستان (چاپ 1396)

نقشه کشی معماری : رشته معماری هنرستان

نقشه کشی (1) : رشته مکانیک هنرستان

هندسه ترسیمی : رشته نقشه کشی عمومی هنرستان

بودجه بندی خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر

از منابع خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر می توان به منابع زیر اشاره کرد:

مبانی هنرهای تجسمی : رشته گرافیک (چاپ 1395)

طراحی (1) : رشته گرافیک (چاپ 1395)

طراحی (2) : رشته گرافیک (چاپ 1396)

مبانی تصویرسازی : گروه تحصیلی هنر (چاپ 1396 و 1397)

خط در گرافیک : گروه تحصیلی هنر (چاپ 1396 و 1397)

انسان، فضا، طراحی : سال چهارم هنر (چاپ 1396)

طراحی اندام و لباس : رشته های طراحی دوخت و هنر

حجم‌ سازی (1) : رشته های نقاشی و هنر (چاپ 1395)

کارگاه نقاشی : رشته های نقاشی و هنر (چاپ 1396)

کارگاه هنر (1) : سال چهارم هنر (چاپ 1396)

کارگاه هنر (2) : سال چهارم هنر (چاپ 1396)

آشنایی با هنرهای تجسمی : رشته نقاشی (چاپ 1396)

بودجه بندی خلاقیت نمایشی در کنکور هنر

از منابع کنکور هنر در گرایش خلاقیت نمایشی می توان به منابع زیر اشاره نمود:

هنر و ادب فارسی : سال چهارم هنر (چاپ 1396)

انسان، فضا، طراحی : سال چهارم هنر (چاپ 1396)

 اصول و مبانی نمایش عروسکی : رشته نمایش (چاپ 1395)

اصول و مبانی ماسک و گریم : رشته نمایش (چاپ 1396)

اصول و مبانی طراحی صحنه : رشته نمایش (چاپ 1396)

آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان : رشته نمایش (چاپ 1396)

ساخت و اجرای دکور، لباس، ماسک و گریم : رشته تولید برنامه های تلویزیونی (چاپ 1396)

گویندگی، اجرا و بازیگری : رشته تولید برنامه های تلویزیونی (چاپ 1396)

همراه هنرجو : رشته انیمیشن (چاپ 1396)

طراحی شخصیت در پویانمایی : رشته انیمیشن (چاپ 1396)

بودجه بندی خلاقیت موسیقی در کنکورهنر

از منابع کنکور هنر در رشته خلاقیت موسیقی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کتاب خلاقیت موسیقی : معرفی شده از سوی سازمان سنجش (انتشارات رهپویان دانش و اندیشه)

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی : رشته موسیقی (چاپ 1396)

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک (1) : رشته موسیقی (چاپ 1396)

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک (2) : رشته موسیقی (چاپ 1397)

سازشناسی ایرانی : رشته موسیقی (چاپ 1396)

بودجه بندی خواص مواد در کنکور هنر

شناخت مواد و مصالح : رشته نقشه کشی معماری (چاپ 1396)

مصالح ساختمانی : رشته ساختمان (چاپ 1395)

عناصر و جزئیات : رشته نقشه کشی معماری (چاپ 1396)

آشنایی با صنایع دستی ایران (1) : رشته صنایع دستی (چاپ 1394)

تکنولوژی چاپ : رشته چاپ (چاپ 1395)

الیاف نساجی و آزمایشگاه : رشته صنایع نساجی (چاپ 1395)

فیزیک نساجی و آزمایشگاه : رشته صنایع نساجی (چاپ 1395)

تکنولوژی مواد : رشته صنایع چوب و کاغذ (چاپ 1395)

متالورژی عمومی شناخت و مواد صنعتی : رشته صنایع فلزی (چاپ 1395)

عکاسی (1) : رشته گرافیک (چاپ 1395)

عکاسی (2) : رشته گرافیک (چاپ 1396)ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)