فیلم آموزشی کنکور ارشد روانشناسی

0
1398-09-02
889
فیلم آموزشی کنکور ارشد روانشناسی

بسیاری از دانشجویان سایر رشته ها علاقه دارند در کنکور ارشد روانشناسی شرکت کنند اما برای منابع سر در گم هستند بنابراین در این مقاله قصد داریم راه میانبری برای این دسته از دانشجویان با عنوان فیلم آموزشی روانشناسی ارائه دهیم تا دانشجویان بتوانند در بازه زمانی کوتاه تر و همچنین یادگیری عمیق تر به اهداف خود که کسب درصد بالایی از دروس کنکور ارشد روانشناسی است دست یابند.

 

منابع و فیلم آموزشی درس زبان

مشاوران بر این عقیده هستند که اگر زمان زیادی تا کنکور ارشد باقی نمانده  است شما نیازی به خواندن این درس ندارید.

کسب درصد بالا در زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد روانشناسی تنها با خواندن لغات 504 واژه یا 1500 واژه محقق نمی شود  لذا لایو آموز با تهیه یک سری  فیلم آموزشی کنکور ارشد روانشناسی از جمله درس زبان عمومی  شما می توانید دانش عمومی زبان خود را بالا ببرید.

 

آمار و روش تحقیق

یکی از منابع کنکور ارشد روانشناسی درس آمار و روش تحقیق است. درس آمار و روش تحقیق بر خلاف عقیده بسیاری از داوطلبان  این درس مفهومی نیست و شما با تسلط به مفاهیم درس روش تحقیق و همچنین آمار استنباطی می توانید ه راحتی درصد قال قبولی کسب نمایید.لایو آموز اقدام به برگزاری کلاس آنلاین آمار و روش و تحقیق با یک قیمت باور نکردنی نموده است. در ادامه کلاس آنلاین آمار و روش تحقیق هر جلسه از این درس به صورت ویدئو ضبط و در دسته منابع و فیلم آموزشی کنکور ارشد روانشناسی قزار خواهد گرفت.

 کلاس آنلاین و فیلم آموزشی آمار و روش تحقیق

فیلم آموزشی روانشناسی رشد

یکی از درس های ساده و روان در مجموعه دروس روانشناسی، روانشناسی رشد است.اساتید در فیلم آموزشی روانشناسی رشد به  بررسی مراحل مختلف رشد انسان می پردازند و نتایج مطلوبی را کسب خواهند کرد.این درس داراید ضریب دو است و داوطلبان می توانند ارتباط خوبی با این درس برقرار نمایند.ویدئوهای آموزشی این درس را می توانید در قسمت فیلم آموزشی کنکور ارشد روانشناسی بیابید.

 

کلاس  آنلاین و فیلم آموزشی روانشناسی رشد

 

فیلم آموزش آسیب شناسی روانی و روانشناسی مرضی

این دو  درس به ترتیب جز منابع کنکور ارشد و دکتری محسوب می شوند. این دروس دارای مطالب جذاب و در عین حال نکات ریزی هستند که داوطلبان می توانند با مشاهده فیلم آموزش روانشناسی مرضی و یا آسیب شناسی روانی که در قالب یک فیلم در گروه فیم آموزشی کنکور ارشد روانشناسی و یا دکتری روانشناسی ارائه می شوند. اساتید محترم در این ویدئو با پراکندگی منابع مقابله می نماید و شما با مشاهده این ویدئوها می توانید بدون نیاز به هیچ منبع دیگر یا اطلاف وقت خود درصد خوب و قابل قبولی کسب نمایید.

فیلم آموزش آسیب شناسی روانی و روانشناسی مرضی

 

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان و نوروسایکولوژی

این درس ها داری یک منبع از دکتر احدی و بنی جمال هستند اما از آنجایی که این کتاب ها دارای ادبیات سختی هستند توصیه لایو آموز استفاده از فیلم آموزشی کنکور ارشد روانشناسی است. استاد مقدم یکی از اساتید بسیار خوب روانشناسی است که این دو درس یعنی دروس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان یا درس نوروسایکولوژی را به صورت نکته ای و عمیق در فیلم های آموزشی تشریح می نماید.

فیلم آموزش روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان و نوروسایکولوژیایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)