تغییرات ضرایب کنکور ارشد برق

0
1398-07-18
2787
تغییرات ضرایب کنکور ارشد برق

 

خوشبختانه در کنکور ارشد برق 99 دروس تغییر نکرده اند و فقط ضرایب شامل تغییر شده است. بنابراین در این مقاله قصد داریم در مورد انتخاب دروس و اولویت دروس برای  مطالعه صحبت کنیم.

در جدول منتشر شده توسط سازمان سنجش می توانیم ضرایب را مشاهده کنیم. ما بر اساس ضرایب و میزان راحتی دروس برای شما برای هر گرایش ترتیب مطالعه دروس را ذکر خواهیم کرد.

نام دروس و ضرایب کنکور ارشد برق

گرایش الکترونیک  (مدار مجتمع و نانو و الکترونیک دیجیتال )

دروس ریاضی و مدار در گرایش الکترونیک  ضریب 3 دارند. برای این گرایش اولویت اول شما باکس الکترونیک بعلاوه مدار و ریاضی است. و اولویت دوم شما برای مطالعه سیگنال و زبان است.

برای برنامه ریزی ابتدا این سه باکس را بخوانید  و سپس سیگنال و زبان را بخوانید.

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنیم؟

برای مطالعه دروس باید ابتدا فازبندی کنیم درس های مهم تر باز یک و دو بخوانید و همراه با فاز یک و دو قسمتی از دروس باکس ریاضی و درس آمار را نزدیک کنکور بخوانید.

گرایش قدرت

در گرایش قدرت سیگنال ضریب 2 ندارد. برای اولویت بندی قدرت و مدار و ریاضی در اولویت اول و اولویت دوم کنترل خطی و زبان را قرار دهید.

برای درس زبان اصلا لغت حفظ نکنید. زیرا گستره لغات زیاد است پس روی گرامر و درک مطلب کار کنید.

گرایش مخابرات

در مخابرات میدان مغناطیس مدار و ریاضی اولویت اول است و سپس سیگنال و الکترونیک را بخوانید.

گرایش مخابرات  سیستم و امن و شبکه مخابراتی

در این گرایش سیگنال و مدار و ریاضی و در فاز بعدی سراغ الکترونیک بروید. و اگر تمایل دارید مغناطیس را مطالعه نمایید.

گرایش کنترل

کنترل خطی و ریاضی و مدار و سپس برای اولویت دوم سیگنال  یا قدرت(ماشین بررسی) را بخوانید.

مهندسی پزشکی

در این گرایش دو درس سیگنال و کنترل  و در اولویت دوم درس الکترونیک و ریاضی و مدار را بخوانید.

 ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)