بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مهندسی شیمی 98

0
1397-12-11
2742
بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مهندسی شیمی 98

در قسمت‌های قبلی که مربوط به ضرایب دروس کنکور ارشد مهندسی شیمی بود وازآن به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای برنامه‌ریزی درست و دستیابی به رتبه‌های برتر یادکردیم. حالا می‌خواهیم از یک ابزار کلیدی دیگر با عنوان بودجه‌بندی سؤالات کنکور ارشد نام ببریم. در واقع این ابزار نسبت به دروس کنکور با دقت و جزییات بیشتری نگاه می‌کند. در ادامه به بررسی دقیق بودجه‌بندی هر یک از دروس می‌پردازیم. برای اطلاعات بیشتر می‌توان با بیان دیدگاه خود با مشاوران متخصص لایوآموز در ارتباط باشید.

بودجه‌بندی سؤالات درس ترمودینامیک مهندسی شیمی

 

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

۰

۱

۰

۰

۱

۰

۰

۰

۰

مفاهیم مقدماتی

۲

۱

۲

۱

۲

۱

۳

۲

۵

روابط ترمودینامیکی

۳

۲

۲

۱

۱

۴

۰

۱

۱

خواص مواد خالص

۲

۲

۶

۶

۳

۱

۶

۴

۵

قانون اول ترمودینامیک

۰

۱

۱

۱

۲

۳

۱

۴

۰

قانون دوم ترمودینامیک

۱

۰

۰

۱

۱

۱

۰

۰

۰

ترکیبی قانون اول و دوم

۵

۹

۶

۷

۵

۴

۷

۴

۷

محلول‌ها و مخلوط‌ها

۱

۱

۱

۱

۲

۳

۱

۳

۱

تعادل فازی

۳

۱

۱

۱

۰

۱

۰

۱

۰

تعادل شیمیایی

۱

۰

۱

۰

۰

۲

۰

۱

۱

فرایندهای جریان دار

۲

۱

۰

۰

۱

۰

۱

۰

۰

سیکل‌ها

۰

۱

۰

۱

۲

۰

۱

۰

۰

بررسی معادله حالت

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

درجه آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید فصول محلول‌ها، قانون اول ترمودینامیک،قانون دوم ترمودینامیک، روابط ترمودینامیکی و تعادل فازها و خواص مواد از فصل‌های پر سؤال و مهم درس ترمودینامیک می‌باشند. توصیه می‌گردد وقت بیشتری روی این فصول گذاشته و از سایر فصل‌ها هرگز غافل نشوید، چون درس ترمودینامیک به‌شدت به ‌هم ‌پیوسته است.

         بودجه‌بندی سؤالات درس انتقال حرارت مهندسی شیمی

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

0

0

1

0

0

0

1

2

1

مقدمه

3

4

4

1

3

2

0

2

4

انتقال حرارت هدایتی

1

0

0

0

1

1

0

0

1

انتقال حرارت دو بعدی

1

0

2

1

1

0

1

1

0

انتقال حرارت ناپایا

5

2

3

3

5

3

5

3

3

انتقال حرارت جابجایی اجباری

3

0

0

2

1

2

1

2

1

انتقال حرارت جابجایی طبیعی

2

3

1

2

2

1

6

2

2

مبدل‏‌ها

0

2

1

1

0

3

0

0

1

چگالش

0

1

1

1

0

0

0

1

0

جوشش

0

3

2

2

1

1

1

2

2

تشعشع

0

0

0

1

1

2

0

0

0

سطوح توسعه یافته

0

0

0

1

0

0

0

0

0

کوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل‌های انتقال حرارت هدایتی، انتقال حرارت جابه‌جایی، مبدل‌های حرارتی و تشعشع از فصول مهم درس انتقال حرارت می‌باشد. خوبی درس حرارت سادگی فصل‌های مختلف می‌باشد، پس با برنامه‌ریزی درست به درصد بالا از این درس برسید.

           بودجه‌بندی سؤالات درس انتقال جرم مهندسی شیمی

 

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

1

0

2

0

0

0

1

1

2

ضرایب نفوذ در گازها و مایعات

2

1

3

2

0

4

3

3

2

انتقال جرم در شرایط یکنواخت

2

1

1

4

0

1

1

2

1

ضرایب انتقال جرم

0

3

1

0

3

2

1

0

0

انتقال جرم در جریان آرام و درهم

1

0

0

0

1

0

0

1

2

واحدهای عملیات انتقال جرم

1

2

0

2

2

0

1

0

1

دستگاه‌های عملیات گاز - مایع

1

1

1

0

2

1

1

1

0

جذب و دفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همواره از درس انتقال جرم 8 سؤال در کنکور سراسری مطرح می‌شود. درس انتقال جرم بسیار شیرین و در واقع پایه تمامی فرایندهای شیمیایی می‌باشد. به داوطلبین عزیز پیشنهاد می‌شود این درس را مفهومی مطالعه کنند چون‌که علاوه برکنکورارشد برای آینده شغلی خود بسیار حیاتی است.

  

        بودجه‌بندی سؤالات درس عملیات واحدمهندسی شیمی

 

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

6

5

6

4

5

6

7

7

5

تقطیر

2

3

2

2

1

2

1

1

3

استخراج مایع - مایع

1

0

0

1

2

2

1

0

1

خشک‌کردن جامدات

1

1

1

0

0

0

1

0

0

جذب سطحی

1

2

3

2

1

1

1

2

2

عملیات رطوبت‌سنجی

1

0

0

2

2

1

1

1

0

تبخیر

0

1

0

1

1

0

0

1

1

استخراج از جامدات (لیچینگ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

کریستالیزاسیون

0

0

0

0

0

0

0

0

0

فیلتراسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از 12سؤال درس عملیات واحد، عمده این سؤال‌ها مربوط به فصل تقطیر می‌باشد.به دانشجویان توصیه می‌گردد وقت کافی برای این فصل بگذارید و تا می‌توانید سؤال حل کنید. چون کتاب‌های موجود هرکدام ضعفی دارند. سایر فصول عملیات مفهومی و بیشتر حالت حفظی دارند. فصل تقطیر نیز مثل درس انتقال جرم برای آینده شغلی بسیار حیاتی است.

بودجه‌بندی سؤالات درس مکانیک سیالات مهندسی شیمی

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

3

1

4

1

2

4

1

2

3

قانون لزجت نیوتن و کشش سطحی

1

0

1

0

0

0

2

0

0

قانون پاسکال

0

1

0

0

0

2

0

1

1

نیروی هیدرو استاتیکی وارد بر سطوح

1

1

1

1

0

0

0

0

1

نیروی ارشمیدسی

1

0

1

1

1

0

2

1

1

سینماتیک سیالات

0

3

1

2

4

0

0

4

1

معادله پیوستگی

1

0

1

0

1

2

2

2

0

موازنه مومنتوم

2

1

2

2

2

2

0

0

1

معادله برنولی

4

5

2

3

2

1

1

4

1

جریان داخلی

1

0

0

1

0

1

0

0

1

سیستم‌های چندلوله‌ای

0

0

1

2

1

1

1

1

0

مفاهیم لایه‌مرزی

0

0

0

0

0

0

0

0

1

آنالیز ابعادی و تشابه

1

2

0

1

1

1

2

0

1

توربوماشین‌ها

0

1

0

0

0

0

3

0

0

جریان تراکم پذیر

0

0

1

1

1

1

1

0

2

جریان در بسترهای پرشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس مکانیک سیالات ازلحاظ مفاهیم سنگین و پیچیده است. دانشجویان علاوه بر کتاب‌های کنکور به کتاب‌های اصلی دوره لیسانس هم مراجعه کنند. این درس برخلاف سایر دروس روال خاصی ندارد و هرسال دانشجویان را در جلسه کنکور غافلگیر می‌کند.

 

          بودجه‌بندی سؤالات درس سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

2

2

1

1

0

0

0

0

0

واکنش‌های همگن و معادله سرعت

2

3

3

7

3

1

3

4

3

راکتورهای ناپیوسته حجم ثابت

0

1

1

1

1

0

0

0

1

راکتورهای ناپیوسته حجم متغیر

0

1

1

0

0

0

0

0

1

نیمه‌عمر و کسر عمر واکنش‌ها

0

0

0

0

0

0

0

0

0

واکنش‌های حجم متغیر

1

1

2

1

1

4

1

2

0

واکنش منفرد در راکتور مخلوط شونده

1

1

2

0

1

1

0

0

0

واکنش منفرد در راکتور لوله‌ای

0

1

1

1

1

1

1

2

0

مقایسه راکتورها

0

0

0

0

4

0

2

1

2

اتصال راکتورهای مخلوط شونده

0

1

0

0

0

0

0

0

0

اتصال راکتورهای لوله‌ای

0

0

2

0

1

0

0

0

2

ترتیب اتصال راکتورها

2

2

1

0

0

0

0

0

1

راکتور بازگشتی

2

1

0

1

0

1

4

2

2

واکنش‌های سری

3

0

1

2

1

3

3

3

3

واکنش‌های موازی

1

0

0

0

0

1

0

0

0

واکنش‌های سری - موازی

1

1

0

1

2

3

1

1

0

اثر دما و غلظت در واکنش‌های چندگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از بین تمامی دروس کنکور طراحی راکتور درسی بسیار تکنیکی می‌باشد. دانشجویان با مرور این درس و حل سؤالات زیاد بدون شک می‌توانند تکنیک‌ها دست پیدا کنند و به موفقیت در این درس برسند. شاید در ابتدای کار به علت منابع ضعیف موجود دچار سردرگمی شوید ولی با توصیه‌های ذکرشده این مشکل نیز حل‌شدنی است.

بودجه‌بندی سؤالات درس کنترل فرایندها مهندسی شیمی

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

2

1

1

0

0

0

0

0

2

لاپلاس و ویژگی‌های آن

1

4

3

1

2

1

0

1

0

سیستم‌های درجه اول

4

0

1

1

2

0

1

2

2

سیستم‌های درجه دوم

0

1

1

1

0

1

1

0

0

سیستم‌های دارای تأخیر

1

1

0

1

1

1

1

1

1

نمودار جعبه‌ای

2

0

1

3

0

2

3

1

1

سیستم کنترلی و انواع کنترلرها

1

2

3

3

4

1

3

4

1

معیار پایداری و جدول روث

0

2

0

1

2

3

0

1

4

حاشیه بهره و حاشیه فاز

1

1

1

1

1

1

1

1

0

نمودار نایکوئیست

2

0

3

1

1

0

1

1

0

نمودار BODE

1

0

1

0

0

1

1

0

0

سیستم‌های متقابل و غیرمتقابل

0

2

0

2

1

3

2

2

4

مکان هندسی ریشه‌ها

0

1

0

0

1

1

1

1

0

پاسخ فرکانسی سیستم‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصیه می‌شود بامطالعه فصل‌های پرسوال این درس و ذکر این نکته که ضریب این درس 1 می‌باشد وقت خود را روی فصل‌های مهم‌تر بگذارید.

بودجه‌بندی سؤالات ریاضی عددی مهندسی شیمی

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

1

4

4

1

0

1

1

1

2

حل معادله غیرخطی

1

2

0

3

1

2

2

1

3

درون‌یابی

1

1

1

1

1

1

2

1

1

انتگرال‌گیری عددی

1

1

2

0

2

2

1

1

0

مشتق‌گیری عددی

0

1

1

3

3

3

0

3

1

معادله دیفرانسیل مرتبه اول (IVP)

2

1

0

1

1

0

0

0

0

معادله دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر (BVP)

4

0

0

1

0

1

3

2

1

معادله دیفرانسیل پاره‌ای

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ماتریس‌ها

0

0

2

0

2

0

1

1

2

حل دستگاه معادلات خطی

 

 

این درس نیز مثل طراحی راکتور درسی بسیار آسان و تکنیکی می‌باشد. بدون شک با توصیه‌ای که برای درس راکتور کردیم می‌توانید سؤال‌های این درس را به‌خوبی و کامل جواب دهید.

         بودجه‌بندی سؤالات درس ریاضی کاربردی مهندسی شیمی

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

مبحث

0

0

0

0

0

1

0

0

1

ویژگی‌های معادله دیفرانسیل

0

0

0

0

0

0

1

0

1

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

0

1

0

1

1

0

1

0

0

معادله دیفرانسیل کامل

0

1

0

0

0

0

0

0

0

معادله برنولی

0

0

0

0

0

0

0

1

0

معادله لاگرانژ و کلرو

1

0

0

1

0

1

0

0

1

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت

1

0

0

0

0

0

1

1

0

معادله کوشی - اولر

0

0

0

0

0

0

0

0

1

حل معادله دیفرانسیل با سری‌های توانی

1

1

1

2

1

0

1

0

3

معادلات بسل

0

0

0

0

1

0

0

0

0

معادلات لژاندر

0

1

0

0

1

1

1

0

1

توابع خاص

1

0

1

0

0

0

0

0

0

تبدیل لاپلاس

0

3

1

0

0

0

0

0

0

حل دستگاه معادلات خطی

5

1

2

3

4

7

3

5

2

مدل‌سازی و فرمولاسیون

1

2

4

2

2

0

2

3

0

روش جداسازی متغیرها

0

0

1

1

0

0

0

0

0

روش ترکیب متغیرها و لاپلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی کاربردی را با فصل مدل‌سازی و فرمول سازی می‌شناسند که این فصل نیز تکنیکی می‌باشد و دانشجویان با حل سؤالات زیاد به این تکنیک برسند.سایر فصول که مربوط به معادلات است، کمی ریسک‌پذیر است. شما می‌توانید با حل سؤالات قسمت عددی و فرمولاسیون به درصد بالای 50 درصد برسید. با این حال اگر می‌خواهید به درصدی بالاتر برسید باید ریسک فصول معادلات را بپذیرید.

درس زبان عمومی و تخصصی به دو بخش تقسیم می‌شود. زبان تخصصی شامل 15سؤال می‌باشد و به دو بخشClose passage وReading comprehension  تقسیم می‌گردد. سؤالات بخش عمومی به دو بخش لغات با 10 سؤال و بخش گرامر با 5 سؤال تقسیم می‌گردد.

 

در مطالب آینده، به  دروس کارشناسی ارشد و ظرفیت گرایش‌ها می‌پردازیم تا با یک دید دقیق و آگاهانه به انتخاب شما کمک کرده باشیم. چنانچه سؤالی درباره کنکور ارشد مهندسی شیمی دارید، کافی است سؤال خود را با کارشناسان لایوآموز درمیان بگذارید تا در اسرع وقت، پاسخ خود را دریافت نمایید.

لایواموز همراه همیشگی شما در مسیر موفقیت!

 ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)