بودجه بندی درس سیگنال ها و سیستم ها در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
2247
بودجه بندی درس سیگنال ها و سیستم ها در کنکور ارشد مهندسی برق

تعداد کل سوالات مطرح شده از درس سیگنال ها و سیستم ها به تفکیک هر مبحث

درس تجزیه و تحلیل سیستم ها یکی از دروس مهم برای گرایش های الکترونیک کنترل مخابرات و مهندسی پزشکی می باشد که دارای ضریب 4 در این   گرایش ها می باشد و برای گرایش قدرت دارای ضریب صفر می باشد

درس سیگنال ها و سیستم ها دارای 12 سوال در کنکور ارشد مهندسی برق می باشد که با کمی مطالعه می توان به درصد قابل توجهی در این درس دست پیدا کرد

با توجه به جدول بالا مبحث سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان و تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته از اهمیت بالایی برخوردار هست و بیشتر مورد توجه طراحان سوالات آزمون ارشد برق می باشد و 7 سوال از 12 سوال را به خود اختصاص می دهدایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)