بودجه بندی درس ریاضی در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-07
2261
بودجه بندی درس ریاضی در کنکور ارشد مهندسی برق

تعداد کل سوالات مطرح شده از باکس ریاضیات به تفکیک هر مبحث

سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق شامل 10 درس می باشد که البته از آزمون سال 1388 درس مدارهای منطقی و ریزپردازنده ها مخصوص گرایش مکاترونیک نیز اضافه شده است. که تا سال 91 از هر درس 15 سوال مطرح می شد که از آزمون سال 91 به بعد از تعداد سوالات کاسته شده و از هر درس به تعداد مساوی 12 سوال مطرح می شد که این روند ادامه داشت تا اینکه بودجه بندی سوالات از سال 95 به بعد نیز دچار تغییرات زیادی شد که قصد داریم به تفکیک هر درس و حتی هر مبحث تعداد سوالاتی که از هر درس و مباحث همان درس طرح می شود را بیان کنیم به عنوان مثال از باکس ریاضیات در آزمون مهندسی برق کنکور ارشد از سال 95 به بعد باز 15 سوال مطرح می شود که شامل 5 سوال از درس ریاضی مهندسی و 5 سوال درس معادلات دیفرانسیل و 5 سوال درس آمار و احتمال می باشد.

 

از درس معادلات در سال های اخیر 5 سوال مطرح می شود که شامل 3 سوال از مبحث معادلات مرتبه اول و دوم و یک سوال از هر کدام از مباحث تبدیل لاپلاس و سری های توانی و توبع بسل و لاگرانژ می باشد.

از درس آمار و احتمال نیز 5 سوال مطرح می شود که شامل 4 سوال از مبحث امید های ریاضی ، متغییرهای تصادفی و توزیع و 1 سوال از مبحث آنالیز ترکیبی و احتمال می باشد.

درس ریاضی مهندسی نیز شامل 5 سوال می باشد که از هر یک مباحث آنالیز فوریه ، مشتقات جزئی ، نگاشت ، انتگرال های مختلط و آنالیز مختلف تقریبا به طور مساوی 1 سوال مطرح می شود.ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)