بودجه بندی درس بررسی سیستم های قدرت در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1997
بودجه بندی درس بررسی سیستم های قدرت در کنکور ارشد مهندسی برق

تعداد کل سوالات مطرح شده از درس بررسی سیستم های قدرت به تفکیک هر مبحث

درس بررسی سیستم های قدرت از دروس مهم در گرایش قدرت می باشد که البته ضریب این درس برای گرایش های قدرت و مدیریت انرژی و راه آهن برقی 3 می باشد و برای بقیه گرایش ها دارای ضریب صفر می باشد. از درس بررسی سیستم های قدرت از سال 84 به بعد سوال مطرح می شود به همین دلیل سوالات زیادی از این درس در دسرسی نیست و البته به دلیل اینکه حجم محاسبات در این درس بالا می باشد داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق این درس باید به صورت کاملا مفهومی این درس را یاد بگیرند

همانطور که از جدول بالا پیداست از سال 84 تا 95 از درس بررسی سیستم های قدرت به تعداد 12 سوتا مطرح میشد ولی از سال 96 این درس با درس ماشین های الکتریکی ادغام شده و تعداد سوالات درس بررسی سیستم های قدرت به تعداد 5 تقلیل پیدا کرد که سهم مبحث مدل سازی خطوط انتقال بیشتر از سایر قسمت ها می باشدایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)