بودجه بندی درس الکترو مغناطیس در کنکور ارشد مهندسی برق

0
1397-11-09
1867
بودجه بندی درس الکترو مغناطیس در کنکور ارشد مهندسی برق

تعداد کل سوالات مطرح شده از درس الکترو مغناطیس به تفکیک هر مبحث

درس الکترومغناطیس یکی از دروس بسیار سخت از نظر داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق می باشد که غالب داوطلبین گرایش های قدرت و الکترونیک و مدیریت انرژی با وجود ضریب 3 برای این درس از این درس چشم پوشی میکنند. ولی داوطلبین گرایش مخابرات در این درس تسلط کافی را داره بوده و به سوال های این درس پاسخ می دهند . ضریب درس الکترومغناطیس برای گرایش مخابرات 4 بوده از این جهت برای داوطلبین کنکور ارشد برق در گرایش مخابرات دارای اهمیت فراوان می باشد

ویدئو کتاب الکترومغناطیس

فیلم آموزش الکترومغناطیس

از سال 91 تا 97 از درس الکترومغناطیس به طور ثابت 12 سوال مطرح می شود که سوالات این درس در آزمون ارشد مهندسی برق به دو قسمت الکتریسیته و مغناطیس تقسیم می شود که به طور متوسط از بخش الکتریسیته تعداد 7 سوال و از بخش مغناطیس تعداد 5 سوال مطرح می شودایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)