برای هر سوال کنکور ارشد چند دقیقه وقت داریم؟

برای هر سوال کنکور ارشد چند دقیقه وقت داریم؟


1397-11-20 20:09:51 2446

تایم پاسخگویی به سوالات ارشد

سوالی که خیلی از دوستان ممکنه بپرسند اینه که برای هر سوال چقدر وقت داریم یا چقدر وقت باید بگذاریم؟

در جواب داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد باید گفت تفاوت عمده ای بین پاسخ گویی به سوالات کنکور کارشناسی با آزمون ارشد وجود دارد و آن اینکه در دوره کارشناسی برای قبول شدن در یکی از دانشگاه های تاپ باید داوطلب میانگین درصد هایش بیشتر از 70 می شد که این نیاز به سرعت زیادی در پاسخگویی به سوالات داشت ولی در کنکور ارشد برای قبول شدن در یکی از دانشگاه های تاپ میانگین درصد 40 نیز کافی می باشد. پس در اینجا معضل تایم وجود ندارد بلکه باید تست های خوب را انتخاب و حل کنیم. و توصیه می شود به هر تست 3 تا 5 دقیقه وقت بذارید کافیست و البته حواستان به روش و تکنیک غربالی که در پست قبلی .اشاره شد باشد. و بیش از  دقیق در یک سوال وقت نذارید و اگر در  دقیق به جواب نرسیدید رها کنید و در دور سوم به حلش بپردازید.