آیا دیدن تنها فیلم آموزشی مدار 2 کافیست؟!!

0
1397-11-11
1370
آیا دیدن تنها فیلم آموزشی مدار 2 کافیست؟!!

پاسخ استاد توسلی به سوالی در مورد اینکه آیا تنها با دیدن فیلم مدار 2 به تنهایی می شود نتیجه گرفت؟

اگر بخواهیم فقط فیلم مدار 2 را ببینیم بدون اینکه فیلم مدارهای الکتریکی 1 را ببینیم آیا نتیجه بخش خواهد بود؟ یا اینکه تدریستون طوری هست که قسمت های اول و دوم درس مدار الکتریکی 1 و 2 به هم مرتبط بوده و حتما باید هر دو را دید؟ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)