آشنایی با گرایش‌های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت چهارم

0
1397-12-11
3793
آشنایی با گرایش‌های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت چهارم

در ادامه معرفی گرایش‌ مخابرات رشته مهندسی برق، در این مقاله قصد داریم به معرفی دروس گرایش‌های ارشد این رشته بپردازیم.  این مبحث یکی از مباحثی است که لازم است داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق، به ویژه داوطلبان کنکور ارشد برق 98 با آن آشنا باشند. چنانچه علاقه مند به تحصیل در این رشته هستید، تا انتهای این مقاله با لایو آموز همراه باشید.

همچنین در لایوآموز بخوانید:

آشنایی با گرایش های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت اول

آشنایی با گرایش‌های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت دوم

 آشنایی با گرایش‌های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت سوم


دروس گرایش مخابرات میدان و موج 

 

دروس جبرانی (6 واحد)

میدان و امواج

ریز موج و آنتن

دروس تخصصی الزامی(6 واحد)

الکترومغناطیس پیشرفته

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دروس تخصصی انتخابی(انتخاب دو درس)

ریز موج 2

آنتن 2
 

روشهای عددی در الکترومغناطیس

مدارهای فعال ریزموج

دروس تخصصی اختیاری (انتخاب 4 درس)

سازگاری الکترومغناطیسی

پراکندگی امواج

دایادهای گرین در الکترومغناطیس

جنگ الکترونیک

سنجش از دور

فناوری تراهرتز

آنتن آرایه ای ریز نواری

روشهای مجانبی در الکترومغناطیس

فرامواد

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

آز تخصصی

مباحث ویژه

دروس تخصصی کارشناسی یا ارشد سایر رشته ها و گرایشها

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

آنتن های مدار چاپی

 

 

دروس مخابرات نوری

 

دروس جبرانی (6 واحد)

میدان و امواج

ریز موج و آنتن

دروس تخصصی الزامی(6 واحد)

الکترومغناطیس  پیشرفته

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دروس تخصصی انتخابی(انتخاب دو درس)

فوتونیک

فیبر نوری
 

سیستمهای مخابرات نوری

الکترونیک نوری

دروس تخصصی اختیاری (انتخاب 4 درس)

 

 

لیزر

نور فوریه

نور غیر خطی

ریز موج فوتونیک

نور کوآنتومی

مکانیک کوآنتومی

فیبر نوری غیر خطی

مدولاسیون نوری

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

آز تخصصی

مباحث ویژه

دروس تخصصی کارشناسی یا ارشد سایر رشته ها و گرایشها

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

پردازشگر گرمای نوری

مخابرات کوآنتومی

نانو فوتونیک

نور آماری

 

 

دروس مخابرات سیستم

 

دروس جبرانی (6 واحد)

پردازش سیگنال دیجیتال

مخابرات دیجیتال

دروس تخصصی الزامی(6 واحد)

فرایندهای تصادفی

تئوری پیشرفته مخابرات

دروس تخصصی انتخابی(انتخاب دو درس)

پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

سیستمهای مخابرات بی سیم
 

شبکه های مخابراتی

کد گذاری کانال

دروس تخصصی اختیاری (انتخاب 4 درس)

 

 

 کدگذاری کانال پیشرفته

تئوری اطلاعات

تئوری اطلاعات پیشرفته

پردازش گفتار

پردازش تصویر

تئوری آشکار سازی

فیلترهای وفقی

مخابرات طیف گسترده

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

آز تخصصی

مباحث ویژه

دروس تخصصی کارشناسی یا ارشد سایر رشته ها و گرایشها

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

تئوری تخمین

مخابرات سلولی

اصول و سیستم‌های راداری

مخابرات ماهواره ای

 

 

دروس مخابرات امن و رمزنگاری

 

دروس جبرانی (6 واحد)

پردازش سیگنال دیجیتال

مخابرات دیجیتال

دروس تخصصی الزامی(6 واحد)

فرایندهای تصادفی

تئوری پیشرفته مخابرات

دروس تخصصی انتخابی(انتخاب دو درس)

رمز نگاری

ریاضیات رمزنگاری
 

امنیت شبکه

نهان نگاری اطلاعات

دروس تخصصی اختیاری (انتخاب 4 درس)

 

 

رمز نگاری پیشرفته

پیچیدگی محاسبات

پروتکل های امن در شبکه

سیستمهای تشخیص نفوذ

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

آز تخصصی

مباحث ویژه

دروس تخصصی کارشناسی یا ارشد سایر رشته ها و گرایشها

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

 

 

دروس شبکه های مخابراتی

 

دروس جبرانی (6 واحد)

شبکه های کامپیوتری

مخابرات دیجیتال

دروس تخصصی الزامی(6 واحد)

فرایندهای تصادفی

تئوری پیشرفته مخابرات

دروس تخصصی انتخابی(انتخاب دو درس)

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

مدیریت شبکه
 

شبکه های مخابراتی

سوئیچینگ و مسیردهی در شبکه

دروس تخصصی اختیاری (انتخاب 4 درس)

 

 

مهندسی ترافیک در شبکه های مخابراتی

ارتباطات چند رسانه ای

الگوریتم های شبکه

طراحی شبکه های مخابراتی

برنامه نویسی شبکه

مدلسازی و ارزیابی عملکرد شبکه

نظریه صف

محاسبات نوری

شبکه های مخابرات نوری

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

آز تخصصی

مباحث ویژه

دروس تخصصی کارشناسی یا ارشد سایر رشته ها و گرایشها

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

تئوری تخمین

مخابرات سلولی

اصول و سیستمهای راداری

مخابرات ماهواره ای

 

در اینجا بخش چهارم مقاله آشنایی با گرایش های ارشد مهندسی مخابرات، به پایان می رسد.در روزهای آینده به بررسی سایر موارد درباره این گرایش می پردازیم.

لایوآموز، با تهیه محتوای باکیفیت آموزشی، سعی درهرچه بهترشدن نتیجه شما در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری دارد.

لایوآموز، همراه همیشگی شما در مسیر موفقیت!

 

همچنین در لایوآموز بخوانید:

آشنایی با گرایش های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت اول

آشنایی با گرایش‌های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت دوم

 آشنایی با گرایش‌های ارشد مهندسی مخابرات - قسمت سومایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)